การใช้ OptionsMenu ใน Android

Posted on

การใช้ OptionsMenu ใน Android Option Menu ใน Android ปกติแล้ว smart phone android จะมีปุ่มหลักอยู่ 3 ปุ่มคือ back , home, และ option โดยปุ่ม option menu ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านขวา ซึ่งเรามาดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน option menu นี้บ้าง