เขียนโปรแกรม Python – การสร้าง Function และ Run module เบื้องต้น

Posted on

เขียนโปรแกรม Python – การสร้าง Function และ Run module เบื้องต้น ใน python นั้นการเขียน function มี syntax ที่ไม่ค่อยเหมือนกับภาษาอื่นคือจะไม่ใช้คำว่า function แต่จะประกาศ function โดยใช้คำว่า def แทน และรูปแบบของ python นั้นจะไม่มีการใช้เครื่องหมาย {} แต่จะใช้การเว้นวรรคหรือ tab แทน หรือที่เรียกว่า Indentation ซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าการเขียน function ใน python นั้นมีรูปแบบการเขียนอย่างไร