Library Google Map ทีใช้กับ CodeIgniter

Posted on

Library Google Map ทีใช้กับ CodeIgniter หากผู้ถึง library javascript ที่นิยมเกี่ยวกับการแสดงแผนที่แล้วนั้นคงนึกถึง google map แต่ทว่ามันต้องใช้ javascript เพื่อเรียกใช้งานแสดงผล แต่ตำแหน่งสถานที่ต่างนั้นกับเก็บอยู่ใน Datatabase ซึ่งจะใช้ภาษาพวก server side ในการดึงข้อมูล ทำให้ต้องมีการแปลงข้อมูลไปมาระหว่าง 2 ภาษาที่เราใช้งานอยู่ ซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกวิธีใช้งาน CodeIgniter กับ Libarary ตัวนึกที่มีคนพัฒนาไว้ให้แล้วในการเชื่อมกับ Libary Google Map เพื่อแสดงตำแหน่งสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นนั้นเองครับ ซึ่งเจ้า API ตัวนี้นั้นถูกพัฒนาโดย BIOSTALL ขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปดาวโหลดได้ที่ biostall.com หลังจากที่ดาวโหลดเสร็จแล้วให้ทำการแตกไฟล์ จะได้ดังรูป