C# ดึงข้อมูล JSON จาก Web API

Posted on

C# ดึงข้อมูล JSON จาก Web API หากพูดถึง Web API ที่ให้บริการในการดึงข้อมูลบ้างอย่างที่เราต้องการ สมัยนี้ format ข้อมูลที่ได้จากการเรียกใช้งาน Web API ที่นิยมเป็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation) ที่มีโครงการข้อมูลที่รองรับความซับซ้อนหลายชั้น ซึ่งในบทความนี้ผมจะลองใช้ C# ในการดึงข้อมูล Web API ที่เป็น JSON แปลงมาเป็น Object Class  เพื่อนำมาใช้งาน ซึ่งตัวอย่างนี้จะทำการสร้าง Window Application ดึงข้อมูลจาก typicode.com ที่ให้บริการทดสอบสร้างแบบจำลองการสร้าง web response ต่างๆ ทำให้ข้ามขั้นตอนการสร้าง Web Service ที่จะ response ข้อมูลออกมาเป็น JSON ได้เลยครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า โดยผมทำการสร้าง New Project เป็น Windows Forms […]

แนวคิดและการสร้าง Prefab ไว้ใช้งานใน Unity Game Engine

Posted on

แนวคิดและการสร้าง Prefab ไว้ใช้งานใน Unity Game Engine Prefab หากแปลความหมายแล้วมันก็แปลว่า สำเร็จรูป ซึ่งใน Unity ก็คือ Game Object ที่มีคุณสมบัติที่เราสร้างไว้เป็นต้นแบบแล้วเอาไปใช้ได้ทันที และเมื่อแก้ไขต้นแบบตัวสำเร็จรูปที่เราเอาไปใช้ในฉากแต่ละฉากในเกมส์ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย หากใครคิดไม่ออก ก็ตัวร้ายในเกมส์นั้นแหละครับ เราสร้างต้นแบบ prefab ขึ้นมา 1 อันแล้วก็ลากไปใน scene ได้เลยเหมือนเป็นกองทัพโคลนเลยที่เดียว นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ script เพื่อกำหนดความแตกต่างของตัว prefab ให้เป็นตามเงื่อนไขของ เวลาหรือ level ของเกมส์ได้อีกตัว เรามาดูกันดีกว่า ว่าจะสร้าง Prefabs เบื้องต้นยังไง เริ่มแรกผมสร้าง Project ใน Unity ขึ้นมาใหม่ แล้วสร้าง Empty Object ขึ้นมาเพื่อทำวัตถุต้นแบบครับ จากนั้นก็ add คุณสัมบัติต่างๆที่เราต้องการอย่างในตัวอย่างผม add Circle Collider 2D และเปลี่ยนชื่อเป็น […]