ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6

Posted on

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6 version 1.6 เพิ่มเมนูใหม่ แสดงข้อมูลหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET HD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูหุ้นที่อยู่ใน ดัชนี SET HD ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดอันดับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลให้ผลตอบแทนที่ดี

หัดเขียน Python การวนลูป For

Posted on

หัดเขียน Python การวนลูป For ภาษา python นั้นเป็นภาษาในตระกูล C แต่การใช้ for loop แตกต่างกับภาษาอื่นที่อยู่ในตระกูล C เหมือนกัน ตัวอย่าง for loop ทั่วไปก็อยู่ในรูปแบบ for(int i = 0; i < n; i++){}

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.5

Posted on

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.5 version 1.5.5 จะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าจัดอันดับเมื่อเปิดดูรายละเอียดหุ้น จะเป็นหน้ารายละเอียดหุ้นแบบใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ใน version 1.5.0

เขียน Android: การใช้วาด Chart ด้วย MPAndroidChart

Posted on

เขียน Android: การใช้วาด Chart ด้วย MPAndroidChart ในการแสดงข้อมูลบ้างครั้งในรูปแบบ Chart หรือว่ากราฟก็จะสามารถอธิบายได้ง่ายกว่า และหาใน application android นั้นก็จะมี library ที่ช่วยสร้างกราฟ แผนภูมิทางคณิตศาสตร์ต่างๆ วันนี้ผมเลยมาแนะนำการใช้งาน MPAndroidChart ในการสร้าง Chart เบื้องต้นอย่างง่ายๆกันครับ

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0

Posted on

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0 version 1.5.0 จะมีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่มีข้อมูลล่าสุด โดย ท่านสามารถเข้าใช้งาน feature นี้ได้จาก tab ข้อมูลย้อนหลัง จากนั้นกดที่ปุ่ม History Price จากนั้นจะแสดงกราฟราคาย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่ application นี้มีข้อมูล โดยจะเป็นราคาปิด ณ สิ้นวัน