ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.3

Posted on

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.3 ในเวอร์ชั่นนี้มีการ เพิ่มข้อมูลกราฟของ Sector หุ้นแต่ละ Sector  โดยมีการปรับหน้าตาในส่วนของ เมนู Sector จากเดิมจะแสดงแค่ list รายการ sector เท่านั้น จะปรับเปลี่ยนให้สามารถเลือกได้ว่าจะดู  ข้อมูลหุ้นที่อยู่ใน Sector หรือ ดูกราฟราคา Sector หากต้องการดูหุ้นใน Sector ก็สามารถกดปุ่ม Stock แต่หากต้องการดูกราฟ sector สามารถกดปุ่ม Price ได้เลย