ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4

Posted on

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4 ใน version 2.4 มีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ server ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน version เก่าๆ ซึ่งปัญหาการเชื่อมต่อนี้ ส่งผลให้ app ใน version เก่าไม่สามารถใช้งานได้ในบ้างเมนู และในอนาคตอาจจะใช้งานไม่ได้เลย จึงอยากให้ผู้ใช้งานทำการ update version app เป็น version 2.4 ขึ้นไป ส่วน feature ที่มีการปรับเปลี่ยนใน version นี้คือการปรับรูปแบบการแสดง กราฟราคาของหุ้น และเพิ่มปุ่มเพื่อดู volume ในการซื้อขายของหุ้นจากหน้ากราฟแสดงราคาได้แล้ว ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicoding