ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.7.0

Posted on

การปรับเปลี่ยนใน version 2.7.0 1.มีการปรับการแสดงข้อมูลหน้า inside trade ให้ระเอียดมากขึ้น โดยแสดง ชื่อผู้ทำรายการ วันที่ และจำนวนหุ้น ราคาหุ้นที่ทำรายการ จาก version ก่อนหน้านี้แสดงแค่ ชื่อหุ้นกับวันที่ทำรายการเท่านั้น นอกจากการปรับการแสดงข้อมูลแล้วสามารถกดเข้าไปดูข้อมูล inside trade แบบระเอียดของหุ้นตัวนั้นได้เลยจากหน้ารายการนี้ 2.การปรับหน้าแสดงข้อมูลหุ้น XD มีการเพิ่มการแสดงข้อมูลวันที่จ่ายและ จำนวนเงินที่จ่ายปันผลต่อหุ้นเข้ามาอีกด้วย สามารถดูตัวอย่างการปรับเปลี่ยนตามภาพด้านล่างเลยครับ แล้วอย่าลืม update version กันนะครับเพื่อการทำงานของ app ที่เต็มประสิทธิภาพ สามารถติดตั้งได้จาก หากท้านในมีข้อแนะนำหรืออย่างให้พัฒนาอะไรสามารถเข้ามาให้คำแนะนำได้ที่ https://www.facebook.com/thaicoding/

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.6.5

Posted on

ใน version 2.6.5 นี้เป็นการปรับแต่งในส่วนของ portfolio ให้สามารถ add transaction ประเภทเงินปันผลได้แล้ว โดยให้ทำการใส่ชื่อย่อหุ้น แล้วก็จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการปันผลจากหุ้นตัวนั้น เพื่อที่จะได้นำไปรวมในการคำนวณ profit ของหุ้นตัวนั้นด้วย ในการใส่ข้อมูลเงินปันผลก็แค่เรื่องประเภทเป็น DIVIDEND เท่านั้นเอง เมื่อทำการบันทึก transaction ที่เป็นเงินปันผลหน้าแสดงกำไรขาดทุน ก็จะแสดงรายการปันผลขึ้นมารวมไปถึงนำเงินปันผลไปคิดคำนวณรวม profit/ loss อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโค้ดบ้างส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา app เด้งบ่อยที่เจอในมือถือบ้างรุ่นอีกด้วย สามารถติดตั้งได้จาก หากท้านในมีข้อแนะนำหรืออย่างให้พัฒนาอะไรสามารถเข้ามาให้คำแนะนำได้ที่ https://www.facebook.com/thaicoding/