ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4

ใน version 2.4 มีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ server ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน version เก่าๆ ซึ่งปัญหาการเชื่อมต่อนี้ ส่งผลให้ app ใน version เก่าไม่สามารถใช้งานได้ในบ้างเมนู และในอนาคตอาจจะใช้งานไม่ได้เลย จึงอยากให้ผู้ใช้งานทำการ update version app เป็น version 2.4 ขึ้นไป

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4

ส่วน feature ที่มีการปรับเปลี่ยนใน version นี้คือการปรับรูปแบบการแสดง กราฟราคาของหุ้น และเพิ่มปุ่มเพื่อดู volume ในการซื้อขายของหุ้นจากหน้ากราฟแสดงราคาได้แล้ว

ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicoding ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published.