ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 3.2.0

ใน version นี้มีการเพิ่มการจัดอันดับด้วยระบบ score ของหุ้นในแต่ละ sector ซึ่งผมต้องของบอกก่อนว่าระบบ score นี้ยังเป็นตัวต้นแบบคะแนนเลยอาจจะยังดูแปลก ซึ่งหุ้นที่มีคะแนนมาก จะดูน่าสนใจกว่าตัวหุ้นที่มีคะแนนน้อย แต่ยังไงการลงทุนก็มีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับ ผมเพียงลองทำระบบคะแนนจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วลองมาแสดงใน application นี้เท่านั้นนะครับ

โดยผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่ม score ในหน้าของ sector ได้เลยครับตามรูปด้านล่าง

หลังจากนั้นก็จะแสดงหุ้นใน sector เรียงตามค่าคะแนนตามรูป

**ระบบคะแนนยังเป็นแค่ตัวเลขเกิดจากการทดลอง การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาก่อนการลงทุน

หากผู้ใช้งาน app มีคำแนะนำอะไรสามารถ comment กันเข้ามาได้ที่ thaicoding

สามารถ download ได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.