ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.3.3

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.3.3

การ update ใน version 1.3.3 มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาการใช้งานในหน้าแรก โดยมีการแสดง tab ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกในการเข้าใช้งานต่างดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลหุ้นตาม Sector หมวดหมู่อตุสาหกรรม
  • การใช้งาน Favorites หุ้น ในส่วนของหุ้นที่ทำการติดตามไว้
  • การค้นหาหุ้นจากชื่อย่อหลักทรัพย์
  • การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน

หุ้นไทยปันผล

หน้าแรกการใช้งานที่มีการเพิ่ม Tab Menu ด้านล่าง

หุ้นไทยปันผล

หน้า Favorites หุ้น

หุ้นไทยปันผล

การค้นหาหุ้นจากตัวย่อหลักทรัพย์

หุ้นไทยปันผล

หน้ารายละเอียดหุ้นการปันผล แสดงข้อมูลใหม่คือ วันที่จ่ายเงินปันผล

ท่านสามารถ update หรือ install ได้ผ่าน link ด้านล่างเลยครับ
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

หรือหากมีข้อแนะนำติชมสามารถติดต่อ comment กันได้ที่ facebook ได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.