Internet applications ส่วนใหญ่ใช้ ?TCP แต่ก็มีข้อเสียเพราะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของ TCP นั้นทำให้เสียเวลาและประสิทธิภาพไป ซึ่งส่วนใหญ่จะสูญเสียไปกลับการยืนยันความถูกต้องและการส่งข้อมูลใหม่ทำให้ TCP มีความช้า มี applications มากมายต้องการส่งข้อมูลที่มีจำนวนมากที่ไม่ต้องการยืนยันความถูกต้องจึงทำให้ถ้าใช้ TCP จะทำให้เกิดการช้าในการส่งข้อมูลที่มีจำนวนมาก ซึ่งบาง application นั้นที่ให้บริการผ่าน TCP ที่ทำงานช้าแต่ถูกต้องไม่ได้ เช่น application จำพวก การส่งเสียงและวิดีโอเป็นต้น หรือการให้บริการพวก streaming ต่างๆเพราะถ้าให้บริการผ่าน TCP จะทำให้เกิดการช้าในการส่งข้อมูลทำให้เสียอารมณ์ในการรับชมและฟังได้Read More →

ในโดยรวมของ modern computer networks internet จะมี ?packet-switched นั้นหมายความว่าความระหว่าง คอมพิวเตอร์บน Internet จะถูกแบ่งเป็น blocks ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า packets ซึ่ง packet จะถูกส่งไปยังเส้นทางต่างๆที่แตกต่างกัน IP จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการส่ง packet เหล่านี้บนอินเตอร์เน็ต โดยมีจุดกำหนดขึ้นในสมัยสงครามเย็นระหว่าง American กับสหภาพโซเวียต โดยมันถูกออกแบมาถ้าหากเกิดเหตุการณ์ว่าถ้าถูกข้าศึกทำลายจุดใดจุดหนึ่ง จุดอื่นๆก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ IP จะมีการตอบกลับเพื่อที่จะหาเส้นทางการส่งใหม่ และกำหนดเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลจากผู้ส่งจะถูกส่งไปยังผู้รับแน่นอน ซึ่งจึงทำให้เกิดการคิดค้นและให้บริการ TCP (Transmission Control Protocol) เกิดขึ้น และจากความรู้ในการทำงานข้อ IP ว่าให้มีการเลือกเส้นทางการส่งใหม่นั้น TCP ก็ได้คิดค้นว่าให้มีการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้ทั้ง IP และ TCP ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะส่งข้อมูลได้ถูกต้องและแน่นอนRead More →

internet เป็นชื่อเรียกของ computer network ที่ computer ถูกเชื่อโยงกันเป็นเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งมีพื้นที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถูกเชื่อมต่อกัน โดยใช้ protocol ในการสื่อสารที่เรียกว่า Internet Protocol หรือ IP ดังนั้นแล้ว computer แต่ละเครื่องในระบบ network จะมี หมายเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน เวอร์ชันในปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน 4 ซึ่งจะเป็นการกำหนดไอพีให้เครื่องโดยใช้วิธีที่เรียกว่า quad notation ในที่นี้มันจะสร้างหมายเลขที่มีขนาด 8 บิต (เลขในฐานสิบมีค่าระหว่างRead More →

พวกมันเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่อง network และการสื่อสาร ?สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับคำ 2 คำนี้ในการเขียนโปรแกรมทาง network มันก็เปรียบเสมือนองค์ประกอบของ hardware อย่างไรก็ตามมันใช้ติดต่อกับ hardware ในคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย Port และ sockets เองก็ไม่ใช่ hardware แต่มันเป็นนามประธรรมของ programmer ในการสร้าง link การสื่อสารRead More →

Software network ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ client และ servers ซึ่ง client ,servers จะเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ในการทำงานของโปรแกรม ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยนี้Read More →

C เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมทั่วไป Dennis Ritchie ได้คิดค้นภาษา ?C ในปี 1970 ที่ห้องแลปของ AT&T Bell ใน Murray Hill, New Jersey, เพื่อที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติการ Unix และโปรแกรม ?utilities เพื่อให้ยึดติดกับhardware platforms น้อยที่สุด. ซึ่งคุณลักษณะของภาษาซีนั้นมีนั้นนี้Read More →

อะไรคือ Object? object เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของ software . objects ใน Software จะถูกใช้บ่อยมากเพราะมักจะนำไปเปรียบเทียบกับ object ในโลกแห่งความเป็นจริงที่พบได้ในชีวิตประจำวันของคุณ ในบทเรียนนี้จะมีการแสดงการกำหนด พฤติกรรมของ objects และการเสนอ concept ในการโฆษณาและการจัดการกับมันRead More →

ให้ทำงานใน directory เดิม หลังจากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter java HelloWorldApp ผลลัพธ์จะแสดงดังรูป โปรแกรมจะแสดงข้อความว่า “Hello World!” บนหน้าจอ สำเร็จโปรแกรมของคุณสามารถทำงานได้แล้วRead More →

เปิดหน้าต่าง shell, หรือ “command,” ของ windows . โดยคุณสามารถเปิดมันโดยคลิกที่ ?Start menu แล้วเลือก Command Prompt (Windows XP), หรือเลือก Run… หลังจากนั้นพิมพ์ cmd ในช่อง run จะได้หน้าต่างเหมือนในรูป รูป shell window.Read More →

ขั้นแรกก็เริ่มจากเปิดโปรแกรม notepad ขึ้นมาโดยเข้าไปที่ ?Start menu แล้วเลือก ?Programs > Accessories > Notepad. หลังจากนั้นพิมพ์โค้ดลงใน notepad ตามนี้Read More →