ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.9.5

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.9.5 ใน version 1.9.5 มีการเพิ่มการค้นหาหุ้นจากค่า ROE ซึ่งค่า ROE (Return On Equity)  หรือ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คือ กำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับสินทรัพย์รวมลบด้วยหนี้สินรวม เราใช้ ROE ในการวัดความสามารถของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.5

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.5 ในเวอร์ชั่นนี้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติม feature ใหม่เข้าไปเล็กน้อก ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน UI ให้สวยงามขึ้น สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน version นี้คือ เพิ่ม filter ค้นหาหุ้นจากค่า P/B แก้ไข UI ปรับปรุงให้สวยงามมากขึ้น   ผลการค้นหาหุ้นตามค่า P/B   ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicodingRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0 ใน version 1.8 จะมีการเพิ่มเมนูใหม่เข้ามาคือการแสดง เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) เรียงตามวัน ซึ่งจะแสดง ชื่อย่อหลักทรัพย์และวันทีเรียงลงมา เปิดกดเปิดดูจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการซื้อขาย เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ของหุ้นตัวนั้นRead More →

android หาหุ้น

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.7.0 ใน version นี้มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียด ข้อมูลหุ้นโดยจะมีการแสดงข้อมูลด้านราคาหุ้น โดยใช้ราคาปิด ณ สิ้นวัน เท่าที่ app นี้จะมีข้อมูลอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น ข้อมูลราคา ต่ำสุด , เฉลี่ย, ต่ำสุด ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 1 ปีย้อนหลัง 45 วันย้อนหลัง 5 วันย้อนหลังRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6 version 1.6 เพิ่มเมนูใหม่ แสดงข้อมูลหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET HD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูหุ้นที่อยู่ใน ดัชนี SET HD ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดอันดับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลให้ผลตอบแทนที่ดีRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0 version 1.5.0 จะมีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่มีข้อมูลล่าสุด โดย ท่านสามารถเข้าใช้งาน feature นี้ได้จาก tab ข้อมูลย้อนหลัง จากนั้นกดที่ปุ่ม History Price จากนั้นจะแสดงกราฟราคาย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่ application นี้มีข้อมูล โดยจะเป็นราคาปิด ณ สิ้นวันRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.3.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.4.0 ในเวอร์ชั่น 1.4 นี้ได้ทำการเพิ่มข้อมูลทางการเงินย้อนหลังของหุ้นที่เป็นข้อมูลรายปี ซึ่งจะมีค่าต่างๆดังนี้ รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่คิดเป็น % กำไรขั้นต้นหรือ Gross Margin ที่คิดเป็น % กำไรสุทธิ หรือ Net MarginRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.3.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.3.0 รายการ update ใน version 1.3.0 เพิ่มเมนู IPO เข้ามาโดยจะแสดงบริษัทจดทะเบียนที่กำลังจะ IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ ข้อมูล IPO ของกอง Trust โดยแสดงเฉพาะข้อมูล IPO ที่ยังไม่ทำการซื้อขายในตลาดเท่านั้น หรือ ipo ที่กำลังจะ trade นั้นเองส่วน ipo ที่ trade ไปแล้วจะไม่อยู่ในเมนูนี้ครับ แต่จะอยู่ในหุ้นทั่วๆ ไป ท่านสามารถทำการค้นหาได้ในเมนูค้นหาครับ แก้ไขข้อผิดพลาดของ applicationRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.2.5 รายการ update ใน version 1.2.5 ปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าแรกเป็น dash board แสดงปุ่มเมนูการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล XD, Ranking, Sector เป็นต้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆได้ง่ายขึ้น แก้ไขข้อผิดพลาดของ applicationRead More →