ในโดยรวมของ modern computer networks internet จะมี ?packet-switched นั้นหมายความว่าความระหว่าง คอมพิวเตอร์บน Internet จะถูกแบ่งเป็น blocks ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า packets ซึ่ง packet จะถูกส่งไปยังเส้นทางต่างๆที่แตกต่างกัน IP จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการส่ง packet เหล่านี้บนอินเตอร์เน็ต โดยมีจุดกำหนดขึ้นในสมัยสงครามเย็นระหว่าง American กับสหภาพโซเวียต โดยมันถูกออกแบมาถ้าหากเกิดเหตุการณ์ว่าถ้าถูกข้าศึกทำลายจุดใดจุดหนึ่ง จุดอื่นๆก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ IP จะมีการตอบกลับเพื่อที่จะหาเส้นทางการส่งใหม่ และกำหนดเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลจากผู้ส่งจะถูกส่งไปยังผู้รับแน่นอน ซึ่งจึงทำให้เกิดการคิดค้นและให้บริการ TCP (Transmission Control Protocol) เกิดขึ้น และจากความรู้ในการทำงานข้อ IP ว่าให้มีการเลือกเส้นทางการส่งใหม่นั้น TCP ก็ได้คิดค้นว่าให้มีการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้ทั้ง IP และ TCP ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะส่งข้อมูลได้ถูกต้องและแน่นอนRead More →

internet เป็นชื่อเรียกของ computer network ที่ computer ถูกเชื่อโยงกันเป็นเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งมีพื้นที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถูกเชื่อมต่อกัน โดยใช้ protocol ในการสื่อสารที่เรียกว่า Internet Protocol หรือ IP ดังนั้นแล้ว computer แต่ละเครื่องในระบบ network จะมี หมายเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน เวอร์ชันในปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน 4 ซึ่งจะเป็นการกำหนดไอพีให้เครื่องโดยใช้วิธีที่เรียกว่า quad notation ในที่นี้มันจะสร้างหมายเลขที่มีขนาด 8 บิต (เลขในฐานสิบมีค่าระหว่างRead More →

พวกมันเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่อง network และการสื่อสาร ?สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับคำ 2 คำนี้ในการเขียนโปรแกรมทาง network มันก็เปรียบเสมือนองค์ประกอบของ hardware อย่างไรก็ตามมันใช้ติดต่อกับ hardware ในคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย Port และ sockets เองก็ไม่ใช่ hardware แต่มันเป็นนามประธรรมของ programmer ในการสร้าง link การสื่อสารRead More →

Software network ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ client และ servers ซึ่ง client ,servers จะเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ในการทำงานของโปรแกรม ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยนี้Read More →

ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่ยุค IT ยุคนี้ทุกคนจะต้องใช้อุปกร์ ทาง IT ไม่ว่าจะเป็น PDA โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ตอนนี้ก็อยุ่ที่คุณเอง เลือกจะช่วยไห้ประเทศไทย เดินทางสุ่ยุคนี้ไปในทิศทางได มันก็มีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ผู้ใช้ กับผู้สร้าง ถ้าเป็นผู้ใช้ นั่นก็หมาย ความว่า ประเทศไทย จะต้องจ่ายเงิน จากระเป๋า เพื่อซื้อ Software เงินก้จะใหลออกนอกประเทศ แต่ถ้าเป็นผู้สร้าง นี่หล่ะคือจุดสำคัญแห่งความยิ่งใหญ่ เราจะเป็นผู้รับเงินจากต่างประเทศ เอาหละตัสินใจว่าจะช่วยประเทศทางไหน ถ้าคุณเลือกเป็นผู้สร้าง คุณจะต้องเป็น Programmer และการที่คุณจะ ไปสู่จุดหมายนั้นคุณ จะต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ต้องทำให้ได้ 5 ข้อ ดังต่อ ไปนี้ครับRead More →