หลังจากที่หายไปเกือบเดือนเพราะมีแต่เรื่องยุ่งๆก็เลยไม่ว่างที่จะเขียนบทความมาถึงอาทิตย์นี้เลยนั่งพักเหนื่อยเลยมาเขียนบทความดีกว่า บทความครั้งที่แล้วพูดถึง array ใน vb ครั้งนี้ก็มาต่อกันต่อกับ array แต่คราวนี้เป็นการ pass ค่ายัง function เพื่อที่เราจะได้เขียนโปรแกรมแยกการทำงานเพื่องานต่อการเขียนโปรแกรมและแยกการทำงานเป็นส่วนๆๆนั้นเอง เริ่มแรกก็ให้เปิดโปรแกรมจากบทความครั้งที่แล้วในเรื่อง ตัวแปร array ใน visual basic แล้วให้ทำการแก้ไขดังนี้ ทำการเพิ่มปุ่มโดยกำหนด name เป็น btnPassRefRead More →

ตัวแปร array ใน visual basic ไม่ค่อยมีเวลาในการเขียนบทความ พอมีเวลาก็นั่งเลือกว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีเลยเปิดหนังสือดูเลยพบว่าน่าจะเขียนเรื่องของตัวแปร array ใน vb ดู เลยได้เป็นบทความนี้ เราก็ทำการสร้าง project ที่ชื่อว่า VBArray โดยให้เลือกเป็น Windows Form Application เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ทำการใส่ list box ใน form โดยตั้งชื่อว่า lstWeb แล้วกำหนดให้ ?IntegraHeight เป็น false เมื่อเสร็จแล้วให้ทำการใส่ปุ่ม โดยกำหนดชื่อว่า cmdDoArray ส่วน text เป็น Do Array ก็จะได้ดังรูปRead More →

หลังจากเคลียร์งานบางส่วนเสร็จ ก็พอมีเวลามาเขียนบทความซึ่งผมก็ดูแล้วว่า ผมไม่ได้เขียนบทความในหมวดหมู่ visual basic เลยพอไปดูเนื้อหาล่าสุดก็คือการใช้ select case ก็เรื่องตัดสินใจเขียนเรื่องการใช้ for loop ซึ่งใน visual basic นั้นจะมี for loop ไม่คล้ายกับภาษาในตระกูลภาษาซี เลยซึ่งมีรูปแบบการใช้งานที่อาจเรียกได้ว่าใช้งานง่ายก็ได้ ซึ่งเราก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันเขียนยังไง เริ่มแรกก็สร้าง Project ใหม่ แล้วเลือกเป็น Windows Forms ApplicationRead More →

นอกจากการใช้ if ? else แล้วใน visual basic ยังมีให้เลือกใช้งานอีกอย่างหนึ่งก็คือ select case ซึ่งจะแตกต่างการใช้ if ? else ตรงที่การใช้ select case นั้นจะแบ่งเป็นกรณีต่างๆที่เรากำหนดขึ้น เช่นในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นบุคคลที่เรากำหนดเราก็จะแยกการทำงานไปตามของแต่ละบุคคลเป็นต้น ซึ่งก็มาดูตัวอย่างการ visual basic ในการใช้งาน select case กันเลยดีกว่าRead More →

ในบทความ visual basic ที่แล้วเกี่ยวกับการใช้ If อย่างเดียวดังนั้นในบทความนี้จะเกี่ยวกับการใช้ If ?Else If ? Else ซึ่งเป็นการกำหนดทางเลือกให้มีมากขึ้นกว่าเดิมนั้นคือเมื่อไม่เข้าเงื่อนไขของ If แล้วจะไปตรวจสอบว่าตรงกับเงื่อนไข Else If หรือไม่และถ้าหากไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลยก็จะไปทำเงื่อนไข Else ซึ่งก็จะทำให้โปรแกรมเรามีความซับซ้อนมากขึ้น มาถึงตอนนี้ก็ไปดูตัวอย่างโปรแกรม Visual basic ดีกว่าซึ่งผมได้ใช้ Visual basic 2008 ในการเขียนRead More →

ในการเขียนโปรแกรมนั้นจำเป็นต้องมีการใช้ตัวเลือกการตัดสินใจพวก If else ต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน vb ก็มีเหมือนกันแต่ใน Visual basic นั้นจะเป็นรูปแบบ If ต่างจากภาษาพวก ภาษาซี จาวา คือจะต้องจบ If ด้วย End If ?นั้นเอง ต่อมาก็มาดูตัวอย่างใน Visual basic กันเลยดีกว่า โดยขั้นแรกก็สร้างแรเจ็คใหม่ก่อนโดยเลือกเป็น Window Form ApplicationRead More →

Method เป็นวิธีการในการทำงานต่างๆที่เราต้องการเพื่อให้เราสามารถที่จะคิดง่ายขึ้นโดยแยกเป็น method ทำให้เราแยกคิดเป็นส่วนๆไปได้เวลาเราเขียนโปรแกรมเช่น method สำหรับแสดงผล, method สำหรับการคำนวณเป็นต้น อีกอย่างการใช้ method ยังทำให้โปรแกรมของเราสามารถทำงานได้ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเราก็มาหัดเขียนโปรแกรม vb 2008 ในการใช้ method ใน vb กันเลย ตัวอย่าง visual basicRead More →

ยังมีชนิดข้อมูลอีกแบบหนึ่งใน visual basic นั้นก็คือชนิดข้อมูลแบบ Dates ซึ่งมันก็เป็นชนิดข้อมูลแบบวันที่นั้นเองซึ่งจะศึกษา ตัวอย่างโค้ด visual basic ต่อไปนี้ซึ่งเป็นการใช้ชนิดข้อมูลแบบ ซึ่งก็ลองทำตามขั้นตอนตอไปนี้เลยครับ 1. สร้าง ?Windows Forms Application ใหม่โดยที่ตั้งชื่อ project ว่า Date DemoRead More →

ใน vb 2008 นั้นจะเห็นว่าข้อความนั้นจะอยู่ภายใน เครื่องหมาย ?? และนอกจากนี้แล้วในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมแล้วมีความยาวเกินเราก็สามารถใช้ เครื่องหมาย _ เพื่อต่อคำสั่ง ส่วนถ้าเราจะต่อข้อความ 2 ข้อความก็ให้ใช้เครื่องหมาย & เพื่อทำการต่อข้อความ ซึ่งเราก็ไปลองตัวอย่าง vb เกี่ยวการใช้ string หรือข้อความใน vb เลยละกันRead More →

ขั้นตอนต่างๆก็เริ่มเหมือนทุกๆๆครั้งตามนี้ 1. สร้าง Windows Forms Application ใน project ของ ?Visual Studio 2008 โดยตั้งชื่อว่า Floating Point Math . หลังจากนั้นทำการสร้างปุ่ม โดยตั้งชื่อว่า btnFloatMath โดยกำหนดใน property name และ text กำหนดเป็น Double TestRead More →