IDE ที่ง่ายต่อการพัฒนาภาษา C

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา C โดยทั่วไป

แล้วการพัฒนาโปรแกรมภาษา C นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ 2 ส่วนด้วยกัน คือ เครื่องมือในการ

แก้ไขซอร์สโค้ด และคอมไพเลอร์ในการคอมไพล์ซอร์สโค้ดออกมาเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปรันได้

จริง อย่างไรก็ตามมีเครื่องหมายหลายตัวที่ได้รวบรวมเครื่องมือทั้งสองเอาไว้ และเราจะเรียกเครื่องมือ

แบบรวมนี้ว่า IDE (Integrated Development Environments) ซึ่งจะเป็นตัวสร้างสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในการใช้ IDE ที่แนะนำคือ C-Free

ิ

ซึ่ง C-Free ง่ายต่อการใช้งานกด F5 ในการคอมไพล์และรันโปรแกรม แต่ในการเซฟไฟล์ของเราควรเซฟเป็น .c เพราะ IDE อาจมองเป็น C++ ก็ได้

cfree

ซึ่งตัว IDE เองสามารถหาโหลดได้จากเว็บไซต์ ลองหาใน google ดูนะครับแล้วก็ตัว crack โปรแกรมด้วยนะครับลองหาใน google ดูนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.