Java Technology ต้องการจะเปลี่ยนอะไรในชีวิตคุณ?

พวกเราไม่สามารถสัญญาอนาคตการงานของคุณได้ถ้าคุณเรียนรู้ภาษา Java , แต่มันทำให้การสร้างโปรแกรมของคุณดีขึ้นและมีความต้องการน้อยเหมือนภาษาอื่น พวกเราเชื่อว่า Java Technology จะช่วยคุณในสิ่งต่อไปนี้

  • เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: ภาษา Java เป็นภาษาเชิงวัตถุที่ทรงพลัง, มันง่ายต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์ที่คุ้นเคยกับภาษา C หรือ C++
  • การเขียนโค้ดที่น้อยลง: ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างของโปรแกรม (นับจำนวน class จำนวนmethod หรืออย่างอื่น) โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาJava จะเขียนน้อยลงถึง 4 เท่าเมื่อเขียนโปรแกรมเดียวกันที่เขียนในภาษา C++
  • เขียนโค้ดได้ดีกว่า: ภาษา Java มีหลักการเข้ารหัสที่ดีกว่า, และมีการจัดการหน่วยความจำขยะอัตโนมัติซึ่งทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อหน่วยความจำ มันเป็นภาษาเชิงวัตถุ, มี Java Beans เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม, มันมีความAPI มากมายที่ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่, ง่ายต่อการทดสอบและหาข้อผิดพลาด
  • พัฒนาโปรแกรมเร็วขึ้น: ภาษา Java ง่ายกว่า C++ คุณจะประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรมเป็นสองเท่าเมื่อเขียนมัน โปรแกรมของคุณจะมีจำนวนบรรทัดที่น้อยกว่า
  • หลีกเลี่ยงการยึดติด platform:คุณสามารถเก็บโปรแกรมของคุณเป็น library ใช้กับภาษาอื่น
  • เขียนครั้งเดียวสามารถรันได้ทุกที: เพราะ application ที่เขียนโดย Java เมื่อ complie จะกลายเป็น bytecodes ซึ่งสามารถรันได้ทุกที่ Java platform
  • ง่ายต่อการกระจาย software: Java Web รันได้ง่ายเพียงคลิกเดียว มีการตรวจสอบเวอร์ชันแต่ติดตั้งอัตโนมัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.