ดาวน์โหลดโปรแกรม JDK 1.6 จากเว็บไซต์ http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาคือjdk-6-windows-i586.exe จากนั้นจะมีหน้าต่างลิขสิทธิ์ให้กด Accept ดังรูปRead More →

ภาษาจาวา (Java programming language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการกรีน (the Green Project) และสำเร็จออกสู่Read More →

ใน การเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้นจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลซึ่งในการเก็บข้อมูล ก็ต้องมีตัวแปรเอาไว้เก็บข้อมูลซึ่งตัวแปรก็มีชนิดต่างๆ เอาไว้เก็บข้อมูลที่ต่างกันซึ่งตัวแปรในภาษาซีมีดังนี้Read More →

ในการทำงาน 3d สักชิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนมักจะมีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 5 ขั้นตอนโดยขั้นตอนหลักๆที่ว่านั้นจะเป็นขั้นตอนการทำงานสำหรับโปรแกรมการทำ 3d เท่านั้น หลังจากนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องตัดต่อและอื่นๆ กว่าจะเสร็จเป็นการสักชิ้นRead More →

หลังจากที่เราหา complier หรือ? IDE มาลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครยังไม่ลงก็ดูในบทความ IDE สำหรับพัฒนาภาษาซี ได้ในเว็บนี้นะครับRead More →

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา C โดยทั่วไป แล้วการพัฒนาโปรแกรมภาษา C นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ 2 ส่วนด้วยกัน คือ เครื่องมือในการ แก้ไขซอร์สโค้ด และคอมไพเลอร์ในการคอมไพล์ซอร์สโค้ดออกมาเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปรันได้ จริง อย่างไรก็ตามมีเครื่องหมายหลายตัวที่ได้รวบรวมเครื่องมือทั้งสองเอาไว้ และเราจะเรียกเครื่องมือ แบบรวมนี้ว่า IDE (Integrated Development Environments) ซึ่งจะเป็นตัวสร้างสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในการใช้ IDE ที่แนะนำคือ C-FreeRead More →

HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ของคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนจอภาพในระบบอินเตอร์เน็ต(Internet) ใน ลักษณะของเว็บเพจซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งรูปทรงกราฟฟิกRead More →

ปัจจุบัน Perl ไม่ได้จำกัดตัวเองให้รันอยู่แค่ใน Unix อย่างเดียวเท่านั้นได้พัฒนาให้รันในระบบปฏิบัติการอื่น เช่น มี Perl เวอร์ชันที่เรียกกันว่า Win32 ?สำหรับรันในระบบปฏิบัติการ Window หรือ Dos ที่เราคุ้นเคยกันRead More →

Perl ไม่ใช่ภาษาที่ใหม่นัก แต่สาเหตุที่เพิ่งรู้จักและได้รับความนิยมก็เพราะกระแสของอินเตอร์เน็ต ด้วยความง่ายที่เป็นสคริปต์ที่ไม่ต้องมีการคอมไพล์ก่อนการรัน Perl จึงเป็นที่นิยมเขียนเป็น CGI โดยมีพลังความสามารถที่จะมาเขียนเป็นสคริปต์ใช้งานหลายง่ายได้พอๆกับ C ที่เดียวRead More →

C จะไปยังเป้าหมายที่ไหน (Whither C ?) เมื่อปี ค.ศ. 1980 C ภาษาที่นำไปใช้ยังโลกมินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) ของระบบ UNIX แต่ในขณะนี้ C สามารถนำไปใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe ) ภาษา C มีความมั่งคงและประสิทธิภาพสูง ภาษา C ช่วยให้ผู้อื่นใช้งานได้ง่ายRead More →