ตัวแปรในภาษาซี

Posted on

ใน การเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้นจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลซึ่งในการเก็บข้อมูล ก็ต้องมีตัวแปรเอาไว้เก็บข้อมูลซึ่งตัวแปรก็มีชนิดต่างๆ เอาไว้เก็บข้อมูลที่ต่างกันซึ่งตัวแปรในภาษาซีมีดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน 3D

Posted on

ในการทำงาน 3d สักชิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนมักจะมีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 5 ขั้นตอนโดยขั้นตอนหลักๆที่ว่านั้นจะเป็นขั้นตอนการทำงานสำหรับโปรแกรมการทำ 3d เท่านั้น หลังจากนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องตัดต่อและอื่นๆ กว่าจะเสร็จเป็นการสักชิ้น

โปรแกรมแรกของฉันด้วยภาษา C

Posted on

หลังจากที่เราหา complier หรือ? IDE มาลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครยังไม่ลงก็ดูในบทความ IDE สำหรับพัฒนาภาษาซี ได้ในเว็บนี้นะครับ

IDE ที่ง่ายต่อการพัฒนาภาษา C

Posted on

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา C โดยทั่วไป แล้วการพัฒนาโปรแกรมภาษา C นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ 2 ส่วนด้วยกัน คือ เครื่องมือในการ แก้ไขซอร์สโค้ด และคอมไพเลอร์ในการคอมไพล์ซอร์สโค้ดออกมาเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปรันได้ จริง อย่างไรก็ตามมีเครื่องหมายหลายตัวที่ได้รวบรวมเครื่องมือทั้งสองเอาไว้ และเราจะเรียกเครื่องมือ แบบรวมนี้ว่า IDE (Integrated Development Environments) ซึ่งจะเป็นตัวสร้างสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในการใช้ IDE ที่แนะนำคือ C-Free

HTML (Hypertext Markup Language)

Posted on

HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ของคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนจอภาพในระบบอินเตอร์เน็ต(Internet) ใน ลักษณะของเว็บเพจซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งรูปทรงกราฟฟิก

Perl ใน Unix และ Dos

Posted on

ปัจจุบัน Perl ไม่ได้จำกัดตัวเองให้รันอยู่แค่ใน Unix อย่างเดียวเท่านั้นได้พัฒนาให้รันในระบบปฏิบัติการอื่น เช่น มี Perl เวอร์ชันที่เรียกกันว่า Win32 ?สำหรับรันในระบบปฏิบัติการ Window หรือ Dos ที่เราคุ้นเคยกัน

ภาษา Perl

Posted on

Perl ไม่ใช่ภาษาที่ใหม่นัก แต่สาเหตุที่เพิ่งรู้จักและได้รับความนิยมก็เพราะกระแสของอินเตอร์เน็ต ด้วยความง่ายที่เป็นสคริปต์ที่ไม่ต้องมีการคอมไพล์ก่อนการรัน Perl จึงเป็นที่นิยมเขียนเป็น CGI โดยมีพลังความสามารถที่จะมาเขียนเป็นสคริปต์ใช้งานหลายง่ายได้พอๆกับ C ที่เดียว

ภาษา C ตอนที่4

Posted on

C จะไปยังเป้าหมายที่ไหน (Whither C ?) เมื่อปี ค.ศ. 1980 C ภาษาที่นำไปใช้ยังโลกมินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) ของระบบ UNIX แต่ในขณะนี้ C สามารถนำไปใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe ) ภาษา C มีความมั่งคงและประสิทธิภาพสูง ภาษา C ช่วยให้ผู้อื่นใช้งานได้ง่าย

ภาษาซี ตอนที่3

Posted on

พลังอำนาจและความยืดหยุ่น (Power and Flexibility) C? มีพลังอำนาจและมีความยืดหยุ่นมาก สำหรับตัวอย่าง ระบบปฏิบัติการ UNIX จะเขียนด้วยภาษา C ทำให้ใช้งานได้ดีมากและมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีคอมไพเลอร์ (complier) และตัวแปรภาษาที่ละคำสั่ง หรืออินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) ต่างๆมากมาย

ภาษาซี ตอนที่2

Posted on

ออกแบบคุณลักษณะต่างๆ(Design Feature) C เป็นภาษาสมัยใหม่ได้รวมคุณลักษณะต่างๆ ของการควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้สามารถวางแผนเขียนโค้ดจากบนลงล่าง, โปรแกรมโครงสร้าง, และมีลักษณะเป็นโมดูลาร์ (modular) ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากและโปรแกรมทำความเข้าใจง่าย