ภาษาซี(ตอนที่1) C มาจากที่ไหน Dennis Ritchie ของแลบเบล (Bell Labs) ได้สร้างภาษาซี ในปี ค.ศ. 1972 ขณะที่เขาและ Ken Thompson ทำงานออกแบบระบบปฏิบัติการ UNIXRead More →