ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.6.5

Posted on

ใน version 2.6.5 นี้เป็นการปรับแต่งในส่วนของ portfolio ให้สามารถ add transaction ประเภทเงินปันผลได้แล้ว โดยให้ทำการใส่ชื่อย่อหุ้น แล้วก็จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการปันผลจากหุ้นตัวนั้น เพื่อที่จะได้นำไปรวมในการคำนวณ profit ของหุ้นตัวนั้นด้วย ในการใส่ข้อมูลเงินปันผลก็แค่เรื่องประเภทเป็น DIVIDEND เท่านั้นเอง เมื่อทำการบันทึก transaction ที่เป็นเงินปันผลหน้าแสดงกำไรขาดทุน ก็จะแสดงรายการปันผลขึ้นมารวมไปถึงนำเงินปันผลไปคิดคำนวณรวม profit/ loss อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโค้ดบ้างส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา app เด้งบ่อยที่เจอในมือถือบ้างรุ่นอีกด้วย สามารถติดตั้งได้จาก หากท้านในมีข้อแนะนำหรืออย่างให้พัฒนาอะไรสามารถเข้ามาให้คำแนะนำได้ที่ https://www.facebook.com/thaicoding/

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.6.0

Posted on

ใน version นี้มีการปรับแต่งในส่วนของข้อมูลตัวเลขทางการเงินของหุ้น ให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น หากไม่เกิดข้อผิดพลาดอะไร ข้อมูลตัวเลขทางการเงินจะทำการ update ทุกๆไตรมาส โดยตัวเลขทางการเงินแบบใหม่นี้สามารถดูได้จากเมนูเดิมคือ ข้อมูลทางการเงินให้หน้ารายละเอียดหุ้นที่อยู่ใน tab ข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งหน้าจอบ้างหน้าให้ดูง่ายขึ้นรวมไปถึงอัพเดตโปรแกรมให้ดีขึ้น แต่พบว่ามือถือบ้างยี่ห้อจะเกิดหน้าจอแจ้งปิด app ในการเปิดครั้งแรกเป็นบ้างครั้ง ทั้งนี้ต้องขออภัย ทางผมจะเร่งแก้ไขให้ได้ในอนาคต สามารถติดตั้งได้จาก หากท้านในมีข้อแนะนำหรืออย่างให้พัฒนาอะไรสามารถเข้ามาให้คำแนะนำได้ที่ https://www.facebook.com/thaicoding/

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.5.1

Posted on

ใน version 2.5.1 มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการจัด Ranking ใหม่โดยเริ่มใช้วิธีการจัดอันดับต่าง score การ gain ทุกช่วงเวลา เพื่อทำให้สามารถปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพการจัดอันดับที่ดีขึ้นในอนาคต

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.5.0

Posted on

app กรองหุ้นปันผล v 2.5.0 มีการเพิ่ม feature ในส่วนของ portfolio โดยทำการเพิ่มการแสดงข้อมูล profit and loss ของหุ้นแต่ละตัวใน port พร้อมทั้งแสดงประวัติการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการปรับประสิทธิภาพเพื่อลดของผิดพลาดของ application อีกด้วย ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicoding

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4.4

Posted on

สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน version 2.4.4 คือ เมนูการค้นแบบใหม่ที่สามารถค้นหาจากชื่อผู้ถือหุ้น , การซื้อขายของผู้บริหาร, ชื่อบริษัท, ตัวย่อหุ้น ส่วนเมนูค้นหาเดิมนั้นเปลี่ยนเป็นเมนู filter ซึ่งจะพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังได้ยกเลิกเมนู หุ้น ipo เพราะข้อมูลหุ้น ipo นั้นการอัพเดตค่อยข้างช้า อัตเดตอีกที่บริษัทที่จะ ipo ก็ประกาศจองแล้วเริ่มทำการซื้อขายไปแล้ว รายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาใน version 2.4.4 เพิ่มเมนูค้นหาหุ้น แบบใหม่สามารถค้นหาจากคำที่เกี่ยวข้อง จากชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อบริษัท ตัวย่อหุ้น ยกเลิกเมนู หุ้น IPO ที่ข้อมูลไม่ค่อย update ปรับปรุงประสิทธิภาพของ application ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicoding

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4.3

Posted on

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4.3 แก้ไข version 2.4.3 การแก้ไขปัญหาโหลดข้อมูล เพิ่มการแสดงมูลค่ารวมของ portfolio แก้ไขของผิดพลาดต่างๆที่ตรวจพบ

Node.js : การใช้งาน Express Edge

Posted on

Node.js : การใช้งาน Express Edge ในการทำ Web โดยใช้ node.js นั้นเราต้องทำการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของ framework เองและหนึ่งในการพัฒนา web นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยก็คือ Template Engine ซึ่งในบทความนี้ผมจะใช้ Template Engine อย่างง่ายๆที่มีชื่อว่า Express Edge ซึ่งเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันใช้งานยังไง ขั้นแรกหลังจากที่เราสร้าง project แล้วก็ทำการ install express edge โดยใช้คำสั่งปกติคือ npm install express-edge –save   เมื่อติดตั้ง express edge ใน project เสร็จแล้วต่อไปผมจะทำการสร้าง directory ต่างๆให้มีรูปแบบ web framework ทั่วไปที่มีรูปแบบ MVC นั้นเอง   โดยที่ในบทความนี้จะยังไม่สร้าง directory models เพราะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับ class […]

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4

Posted on

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4 ใน version 2.4 มีการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ server ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน version เก่าๆ ซึ่งปัญหาการเชื่อมต่อนี้ ส่งผลให้ app ใน version เก่าไม่สามารถใช้งานได้ในบ้างเมนู และในอนาคตอาจจะใช้งานไม่ได้เลย จึงอยากให้ผู้ใช้งานทำการ update version app เป็น version 2.4 ขึ้นไป ส่วน feature ที่มีการปรับเปลี่ยนใน version นี้คือการปรับรูปแบบการแสดง กราฟราคาของหุ้น และเพิ่มปุ่มเพื่อดู volume ในการซื้อขายของหุ้นจากหน้ากราฟแสดงราคาได้แล้ว ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicoding

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.3

Posted on

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.3 ในเวอร์ชั่นนี้มีการ เพิ่มข้อมูลกราฟของ Sector หุ้นแต่ละ Sector  โดยมีการปรับหน้าตาในส่วนของ เมนู Sector จากเดิมจะแสดงแค่ list รายการ sector เท่านั้น จะปรับเปลี่ยนให้สามารถเลือกได้ว่าจะดู  ข้อมูลหุ้นที่อยู่ใน Sector หรือ ดูกราฟราคา Sector หากต้องการดูหุ้นใน Sector ก็สามารถกดปุ่ม Stock แต่หากต้องการดูกราฟ sector สามารถกดปุ่ม Price ได้เลย

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.2

Posted on

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.1 ใน เวอร์ชั่น 2.1 มีการปรับปรุง Dialog รอระหว่างโหลดข้อมูลให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น และได้ทำการเพิ่มดัชนีหุ้น หรือ index หุ้น ใหม่เพิ่มเข้ามาจากเดิมที่จะมีแต่ SET HD ตอนนี้เพิ่ม SET 50 กับ SET 100 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลหุ้นที่ถูกจัดในดัชนี SET 50 และ SET 100 ได้ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง application บางจุดเพื่อลดปัญหา application error เวลาใช้งานอีกด้วย