Perl ใน Unix และ Dos

ปัจจุบัน Perl ไม่ได้จำกัดตัวเองให้รันอยู่แค่ใน Unix อย่างเดียวเท่านั้นได้พัฒนาให้รันในระบบปฏิบัติการอื่น เช่น มี Perl เวอร์ชันที่เรียกกันว่า Win32 ?สำหรับรันในระบบปฏิบัติการ Window หรือ Dos ที่เราคุ้นเคยกัน

แต่ไม่ว่าจะรันในระบบปฏิบัติการอะไรก็ตาม โครงสร้างการเขียนสคริปต์โดยรวมล้วนเหมือนกันหมด จะต่างกันก็ตรงที่เราไม่สามารถใช้คำสั่งบางคำสั่งก็เท่านั้นของ Perl ได้ในทุกระบบ เพราะว่า Perl เกิดมากับ Unix จึงมีคำสั่งจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับ Unix? คำสั่งกลุ่มนี้จึงไม่สามารถนำมาใช้สคริปต์ Perl ที่รันใน Window หรือ Dos ได้

สำหรับ Perl เวอร์ชันใน Dos นั้น ปัจจุบันมีการสร้างโปรแกรมสำหรับคอมไพล์สคริปต์ Perl ให้ได้เป็นไฟล์นามสกุล .exe ?ชื่อว่า Perl2Exe จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ใช้ Perl เวอร์ชันใน Dos ที่ต้องการแจกจ่ายโปรแกรมที่เขียนขึ้นไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยไม่ต้องให้ซอร์สโค้ด (source code) หรือเนื้อสคริปต์ต้นฉบับ นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมเสริมการทำงานของ Perl เวอร์ชันใน Dos เกิดขึ้นอีกหลายๆ โปรแกรมส่วนใหญ่จะพยายามแก้จุดด้อยที่ Perl เวอร์ชันใน Dos ไม่สามารถทำให้ได้เหมือนกับเวอร์ชันใน Unix

ที่มา เริ่มเขียนสคริปต์ด้วยภาษา Perl

Leave a Reply

Your email address will not be published.