ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6 version 1.6 เพิ่มเมนูใหม่ แสดงข้อมูลหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET HD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูหุ้นที่อยู่ใน ดัชนี SET HD ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดอันดับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลให้ผลตอบแทนที่ดีRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.5 version 1.5.5 จะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าจัดอันดับเมื่อเปิดดูรายละเอียดหุ้น จะเป็นหน้ารายละเอียดหุ้นแบบใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ใน version 1.5.0Read More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0 version 1.5.0 จะมีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่มีข้อมูลล่าสุด โดย ท่านสามารถเข้าใช้งาน feature นี้ได้จาก tab ข้อมูลย้อนหลัง จากนั้นกดที่ปุ่ม History Price จากนั้นจะแสดงกราฟราคาย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่ application นี้มีข้อมูล โดยจะเป็นราคาปิด ณ สิ้นวันRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.3.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.4.0 ในเวอร์ชั่น 1.4 นี้ได้ทำการเพิ่มข้อมูลทางการเงินย้อนหลังของหุ้นที่เป็นข้อมูลรายปี ซึ่งจะมีค่าต่างๆดังนี้ รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่คิดเป็น % กำไรขั้นต้นหรือ Gross Margin ที่คิดเป็น % กำไรสุทธิ หรือ Net MarginRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.3.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.3.0 รายการ update ใน version 1.3.0 เพิ่มเมนู IPO เข้ามาโดยจะแสดงบริษัทจดทะเบียนที่กำลังจะ IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ ข้อมูล IPO ของกอง Trust โดยแสดงเฉพาะข้อมูล IPO ที่ยังไม่ทำการซื้อขายในตลาดเท่านั้น หรือ ipo ที่กำลังจะ trade นั้นเองส่วน ipo ที่ trade ไปแล้วจะไม่อยู่ในเมนูนี้ครับ แต่จะอยู่ในหุ้นทั่วๆ ไป ท่านสามารถทำการค้นหาได้ในเมนูค้นหาครับ แก้ไขข้อผิดพลาดของ applicationRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.2.5 รายการ update ใน version 1.2.5 ปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าแรกเป็น dash board แสดงปุ่มเมนูการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล XD, Ranking, Sector เป็นต้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆได้ง่ายขึ้น แก้ไขข้อผิดพลาดของ applicationRead More →

app android หุ้น

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.2 update ใน version 1.2 ปรับปรุงแก้ไขการทำงานผิดพลาดของ app เพิ่มปุ่ม add favorite ในหน้ารายละเอียดหุ้น สำหรับปุ่ม favorite นั้นจะทำให้สามารถเพิ่มหรือลบหุ้น favorite ได้ทันทีจากหน้ารายละเอียดหุ้นเมื่อกดเปิด favorite แล้วหุ้นก็จะไปแสดงในหน้ารายการ หุ้น favorite ทั้นที่เพื่อที่จะสามารถติดตามการขึ้นเครื่องหมาย XD ได้ทันทีRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.1

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.1 ใน version นี้มีการเพิ่ม feature ใหม่ขึ้นมาเล็กน้อยคือ เพิ่มในส่วนของ แบบ 59-2 หรือที่เรียกกันเต็มๆว่า “ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร” หรือที่นักลงทุนส่วนใหญ่เรียกว่า Inside Trading การซื้อของผู้บริหารนั้นเอง โดย ณ ตอนนี้ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั้นจะตั้งแต่วันที่ 11/7/2017 เป็นต้นมาและจะถยอยนำเข้าย้อนหลังให้นะครับ หากผู้ใช้งานมีคำแนะนำหรืออยากได้ การใช้งานแบบไหนสามารถ ติชมกันได้ที่ facebook เลยนะครับ โดยสามารถดูข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารได้โดยไปที่หน้ารายละเอียดของหุ้นที่สนใจ แล้วกดปุ่ม Inside Trading ถ้ามีข้อมูลก็จะแสดงข้อมูลออกมาครับ  Read More →

app android: กรองหุ้นปันผล

Android App: กรองหุ้นปันผล Version 1.0 app android กรองหุ้นปันผล นั้นจะเป็น app ตัวใหม่ของ หุ้นไทยปันผล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อ หากใครลงตัวเก่าสามารถลบตัวเก่าแล้วลงตัวใหม่ได้เลยครับ ส่วน feature ทีเพิ่มเข้ามาใหม่นั้นจะเป็นการจัด Ranking ของหุ้นที่มีการจ่ายปันผลเป็น 3 แบบคือ Gain, Loss และ StableRead More →