CodeIgniter นั้นเป็น framework ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บโดยใช้ภาษา php ซึ่งคำว่า framework นั้นก็คือกรอบของงานเพื่อไม่ให้เราพัฒนาออกนอกลู่นอกทาง หรือว่าลงทะเลไป และมันมีประโยชน์ในการร่วมพัฒนาหลายคน โดยขั้นตอนในการติดตั้งนั้นเริ่มแรกให้ทำการ download จากทางเว็บ http://codeigniter.com/ เมื่อโหลดเสร็จแล้วให้ทำการแตกไฟล์ zip โดยผมแตกไฟล์แล้วทำการเปลี่ยนชื่อ folder เป็น code ซึ่งจะมีโครงสร้างดังรูป หลังจากนั้นให้เรานำไปวางบน web server หรือ server จำลองในเครื่องก็แล้วแต่Read More →