เปิดหน้าต่าง shell, หรือ “command,” ของ windows . โดยคุณสามารถเปิดมันโดยคลิกที่ ?Start menu แล้วเลือก Command Prompt (Windows XP), หรือเลือก Run… หลังจากนั้นพิมพ์ cmd ในช่อง run จะได้หน้าต่างเหมือนในรูป รูป shell window.Read More →