Features ใหม่ของจาวา ใน JDK 7.0 หลังจากที่ oracle ซื้อ sun ไปก็รู้สึกเฉยๆไปไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้น แต่องค์กรหรือนักพัฒนายังต้องใช้อยู่เพราะ java นั้นได้กินตลาดไปเยอะแล้วพอสมควร หลังจากที่ oracle ออก JDK 7.0 ออกมาผมก็ไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไร พอเริ่มกลับมาศึกษามันอีกครั้ง ก็พบรู้เล่นใน JDK เล็กๆน้อยซึ่งก็มีอยู่ 3 อย่างดังนี้ syntax การประกาศ ArrayList การกำหนดค่าตัวเลขหลักล้านหรือตัวเลขเยอะๆ การ switch case string เรามาดูกันเลยดีกว่าRead More →

While loop ในภาษาจาวานั้นก็คล้ายกับในภาษาซี while loop นั้นใช้ในการทำซ้ำของโปรแกรมโดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการที่จะหยุดทำ ในภาษาจาวานั้นจะมีรูปแบบนั้นนี้ while (expression) { statement(s) }Read More →

Thread เป็นการทำงานพร้อมกันหลายๆๆงาน เพื่อจะประมวลผลพร้อมกันได้ ซึ่งในภาษาจาวานั้น จะมี method พิเศษที่ชื่อว่า run ในการกำหนดการทำงานของ thread ซึ่งจะเห็นว่าถ้านำ thread ไปใช้กับโปรแกรมทางด้าน network ก็จะใช้ในการประมวลผลของ server ที่มีเครื่อง client หลายเครื่องเข้าใช้พร้อมกัน เมื่อเราเรียกใช้ method run แล้วมันก็จะแยกการทำงานกันแบบอัตโนมัติ ซึ่งในการเรียกใช้งาน method run นั้นจะต้องเรียกใช้โดย method start และในการใช้งาน thread นั้นอาจจะต้องมีการเรียกใช้ method sleep เพื่อหยุด thread บางตัวเพื่อไม่ให้ทำงานที่ขัดแย้งกัน ซึ่งต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ thread อย่างง่าย ซึ่งจะเป็นการทำงานสุ่มตัวเลขออกมาหลายๆตัวพร้อมกันโดยใช้งาน thread จากนั้นก็จะมีการใช้ sleep เพื่อหยุดการทำงานชั่วคราวRead More →

หลังจากที่เขียนโปรแกรมจาวา Server UDP ที่ให้บริการตอบกลับข้อความแล้วต่อไปจะเขียนโปรแกรมฝั่ง client เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับโปรแกรม Server ซึ่งขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมจาวามีดังนี้ 1. สร้าง object DatagramSocket มันก็คล้ายกับโปรแกรม server ที่ต้องมี DatagramSocket ที่ค่อยเอาไว้รับและส่งข้อมูลที่เป็นแบบ Datagram ใช้คำสั่งโค้ดคือRead More →

ต่อไปจะเป็นตัวอย่างโปรแกรม UDP ที่เขียนด้วยภาษาจาวาซึ่งจะทำหน้าที่เป็น server โดยที่จะรับข้อความจาก client และตอบกลับไปยัง client ซึ่งโปรแกรมจะมีความแตกต่างกับโปรแกรมแบบ TCP ในโปรแกรมนี้จะต้องมีการดักจับความผิดพลาดคือ IOException ใน main แทนด้วย SocketExceptionRead More →

UDP แตกต่างจาก TCP/IP , datagram sockets เป็นแบบ connectionless. นั้นหมายความว่าการเชื่อมต่อระหว่าง client กับ server ไม่สนใจระยะเวลาการตอบโต้ ซึ่ง datagram packet จะส่งยังเดียวไม่สนใจว่าได้รับหรือไม่ UDP จะส่งข้อมูลได้เร็วกว่า TCP แต่มันไม่น่าเชื่อถือในการส่งและรับข้อมูลRead More →

ในบทความตอนที่แล้วเกี่ยวกับ TCPEchoServer ซึ่งจะแสดงข้อความตอบกลับมาเมื่อเราเข้าใช้บริการผ่านทาง telnet ในตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมฝั่ง client ที่จะทำหน้าที่คุยกับโปรแกรมฝั่ง server ของตอนที่แล้ว ซึ่งขั้นตอนของฝ่าย client ก็ไม่มีอะไรมาก ขั้นแรกก็ทำการสร้าง socket ไปยัง server และ port ของ server โดยที่นี้มีการประกาศตัวแปรRead More →

Java Echo Server เป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ server จะรับข้อความจาก client และทำการเก็บและนับข้อความ หลังจากนั้นจะตอบข้อความกลับ โดยที่จะรับและแสดงข้อความตอบกลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะพิมพ์ข้อความว่า protocol for this service is “***CLOSE***” ถึงจะทำการปิดการเชื่อมต่อ ในโปรแกรมนี้อาจมีข้อผิดพลาดในการรับและส่งข้อความดังนั้นจึงต้องมี try catch IOException เพื่อทำงานในกรณีที่ผิดพลาดหลังจากนั้นก็จะต้องมี final เพื่อที่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องปิดการเชื่อมต่อหลังทำงานเสร็จสิ้นเพื่อที่ จะได้ไม่ค้างการเชื่อมต่อไว้ ซึ่งในการเชื่อมต่อระหว่าง server กับ client จะเชื่อมต่อผ่าน socket และ server จะต้องทำงานซ้ำตลอดจึงต้องมี loop infinite เพื่อที่จะได้ให้บริการ client ตลอดเวลา โดยที่ทำการสร้าง method handleClient เพื่อจัดการให้บริการ client ที่เข้ามาใช้บริการ ดังโค้ดตัวอย่างบ้างส่วนRead More →

เปิดหน้าต่าง shell, หรือ “command,” ของ windows . โดยคุณสามารถเปิดมันโดยคลิกที่ ?Start menu แล้วเลือก Command Prompt (Windows XP), หรือเลือก Run… หลังจากนั้นพิมพ์ cmd ในช่อง run จะได้หน้าต่างเหมือนในรูป รูป shell window.Read More →

Application แรกของคุณชื่อว่า HelloWorldApp ซึ่งมันจะทำแสดงผลประโยคว่า “Hello World!”. โดยที่เริ่มสร้างตามนี้: สร้าง IDE project เมื่อคุณได้สร้างโครงการ ?IDE , คุณได้สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับสร้างและรัน ?applications ของคุณแล้ว. การใช้ IDE จะช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวการตั้งค่าในการพัฒนา คุณสามารถสร้างและรันภายในคำสั่งเดียวของ IDE เท่านั้นซึ่งมันทำให้ง่ายมากสำหรับการพัฒนา เพิ่ม code ในการสร้าง โค้ดที่เพิ่มนั้นจะเขียนโดยภาษา Java,นั้นหมายความว่าคุณต้องเข้าใจมันนั้นเอง .ซึ่งสร้างใน IDE project? , โครงสร้างของโค้ดจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ. คุณสามารถแก้ไขและเพิ่มข้อความประโยคว่า “Hello World!” Compile source code เพื่อเปลี่ยนเป็นไฟล์? .class IDE จะทำการ complie โดยใช้คำสั่ง javac ซึ่งเป็น complier ของ Java ?และมันจะทำการแปลงจากชุดคำสั่งภาษาจาวา ให้เป็นภาษาเครื่องซึ่งอยู่ในรูป bytecodes. Run โปรแกรม IDE จะจัดการใช้คำสั่งในการรันเองคือคำสั่ง java เพื่อใช้รัน application ของคุณนั้นเองRead More →