ใน version 2.5.1 มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการจัด Ranking ใหม่โดยเริ่มใช้วิธีการจัดอันดับต่าง score การ gain ทุกช่วงเวลา เพื่อทำให้สามารถปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพการจัดอันดับที่ดีขึ้นในอนาคตRead More →

app android: กรองหุ้นปันผล

Android App: กรองหุ้นปันผล Version 1.0 app android กรองหุ้นปันผล นั้นจะเป็น app ตัวใหม่ของ หุ้นไทยปันผล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อ หากใครลงตัวเก่าสามารถลบตัวเก่าแล้วลงตัวใหม่ได้เลยครับ ส่วน feature ทีเพิ่มเข้ามาใหม่นั้นจะเป็นการจัด Ranking ของหุ้นที่มีการจ่ายปันผลเป็น 3 แบบคือ Gain, Loss และ StableRead More →

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.5.0 feature ใหม่ใน version 1.5.0 เพิ่มการ filter คัดกรองหุ้นจาก % การจ่ายปันผล เพิ่มการ filter คัดกรองหุ้นจากจำนวนปีการจ่ายปันผล เพิ่มหน้าแสดงข้อมูลหุ้น แก้ไขปัญหาการจำการตั้งค่าภาษา แก้ไขปัญหา application ชอบเด้งออกRead More →

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.4.0

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.4.0 feature ใหม่ใน version 1.4.0 แสดงข้อมูล earning per share (EPS) แสดงข้อมูลจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.. แสดงข้อมูลราคาพาร์ท แสดงข้อมูลประวัติการจ่ายปันผล แก้ไขปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นใน version ก่อนRead More →