ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6 version 1.6 เพิ่มเมนูใหม่ แสดงข้อมูลหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET HD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูหุ้นที่อยู่ใน ดัชนี SET HD ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดอันดับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลให้ผลตอบแทนที่ดีRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.5 version 1.5.5 จะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าจัดอันดับเมื่อเปิดดูรายละเอียดหุ้น จะเป็นหน้ารายละเอียดหุ้นแบบใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ใน version 1.5.0Read More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0 version 1.5.0 จะมีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่มีข้อมูลล่าสุด โดย ท่านสามารถเข้าใช้งาน feature นี้ได้จาก tab ข้อมูลย้อนหลัง จากนั้นกดที่ปุ่ม History Price จากนั้นจะแสดงกราฟราคาย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่ application นี้มีข้อมูล โดยจะเป็นราคาปิด ณ สิ้นวันRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.3.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.4.0 ในเวอร์ชั่น 1.4 นี้ได้ทำการเพิ่มข้อมูลทางการเงินย้อนหลังของหุ้นที่เป็นข้อมูลรายปี ซึ่งจะมีค่าต่างๆดังนี้ รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่คิดเป็น % กำไรขั้นต้นหรือ Gross Margin ที่คิดเป็น % กำไรสุทธิ หรือ Net MarginRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.3.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.3.0 รายการ update ใน version 1.3.0 เพิ่มเมนู IPO เข้ามาโดยจะแสดงบริษัทจดทะเบียนที่กำลังจะ IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ ข้อมูล IPO ของกอง Trust โดยแสดงเฉพาะข้อมูล IPO ที่ยังไม่ทำการซื้อขายในตลาดเท่านั้น หรือ ipo ที่กำลังจะ trade นั้นเองส่วน ipo ที่ trade ไปแล้วจะไม่อยู่ในเมนูนี้ครับ แต่จะอยู่ในหุ้นทั่วๆ ไป ท่านสามารถทำการค้นหาได้ในเมนูค้นหาครับ แก้ไขข้อผิดพลาดของ applicationRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.2.5 รายการ update ใน version 1.2.5 ปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าแรกเป็น dash board แสดงปุ่มเมนูการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล XD, Ranking, Sector เป็นต้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆได้ง่ายขึ้น แก้ไขข้อผิดพลาดของ applicationRead More →

app android หุ้น

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.2 update ใน version 1.2 ปรับปรุงแก้ไขการทำงานผิดพลาดของ app เพิ่มปุ่ม add favorite ในหน้ารายละเอียดหุ้น สำหรับปุ่ม favorite นั้นจะทำให้สามารถเพิ่มหรือลบหุ้น favorite ได้ทันทีจากหน้ารายละเอียดหุ้นเมื่อกดเปิด favorite แล้วหุ้นก็จะไปแสดงในหน้ารายการ หุ้น favorite ทั้นที่เพื่อที่จะสามารถติดตามการขึ้นเครื่องหมาย XD ได้ทันทีRead More →