ไม่ได้เขียนบทความภาษาซีมานานวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่นเครื่องหมาย -,+,*,/ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นตัวดำเนินการที่เป็นแบบตัวกระทำกับตัวกำหนดค่าเช่น = ซึ่งในภาษาซีนั้นจะมีลำดับความสำคัญโดยทำเครื่องหมาย *,/ ?ก่อนเครื่องหมาย ?,+ ตัวดำเนินการทางต่างจะเริ่มทำจากซ้ายไปขวา ซึ่งลองดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้Read More →