IDE ในการพัฒนา php หลังจากที่ผมหา IDE สำหรับพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP มานานก็เจอที่ถูกใจผมแล้วมันก็คือ Netbeans 6.8 นั้นเอง ผมลองมาหลายตัวมี zend studio 7.2 , eclipse php แต่ผมถูกใจ netbeans ที่สุดเพราะฟรีแล้วก็มีการทำงานที่เรียกว่าโอเค ?netbeans ในตอนแรกใช้สำหรับพัฒนา Application ด้วย java ซึ่งมันก็ช้ามากในเวอร์ชัน 6.0 ทำให้ผมเลิกใช้ไป แต่ใน เวอร์ชัน 6.8 นี้ผมว่าก็ไม่ได้ช้ามาอีกทั้งยังใช้พัฒนาได้หลายภาษาอีกด้วย 1 ในนั้นก็คือ php เรามาดูเลยว่าใช้กันยังโดยผมของข้ามในส่วนติดตั้งนะครับเพราะไปโหลดRead More →

Array ในภาษา PHP เกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมก็จะมีตัวแปรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า array เพราะจะต้องนำมาแก้โจทย์ที่ว่าจะต้องเก็บข้อมูลที่เหมือนกันเข้าเป็นชุดๆ หรือเป็นกลุ่มดังนั้นในภาษา PHP ก็มีตัวแปร array เหมือนกันซึ่งในภาษา PHP ก็มี array อยู่ 2 แบบ แบบแรกก็เป็น arrayRead More →

ในการเขียนภาษา PHP นั้นจำเป็นต้องมีการส่งค่าผ่านหน้าแต่ละหน้าหรือหน้าเดียวกันวิธีที่นิยมก็คือการผ่านค่าโดยใช้ tag <form></form> ซึ่งในการส่งค่าผ่าน form นั้นจะมีอยู่ 2 แบบคือ GET กับ POST ซึ่งในความปลอดภัยควรใช้ แบบ POST โดยเรากำหนดได้โดย method=?post? ซึ่งถ้าเราใช้แบบ GET อาจทำให้ผู้ไม่หวังดีใช้โปรแกรมจับ packet ดักจับค่าที่เราทำการส่งผ่านได้ และในตัวอย่างภาษา PHP ต่อไปนี้เพื่อให้ง่ายเราจะทำการสร้างไฟล์ที่เป็นไฟล์ html ซึ่งเป็นไฟล์ของ form ส่วนอีกอันจะเป็นไฟล์ php ซึ่งจะเป็นไฟล์ในการรับค่าRead More →