Method เป็นวิธีการในการทำงานต่างๆที่เราต้องการเพื่อให้เราสามารถที่จะคิดง่ายขึ้นโดยแยกเป็น method ทำให้เราแยกคิดเป็นส่วนๆไปได้เวลาเราเขียนโปรแกรมเช่น method สำหรับแสดงผล, method สำหรับการคำนวณเป็นต้น อีกอย่างการใช้ method ยังทำให้โปรแกรมของเราสามารถทำงานได้ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเราก็มาหัดเขียนโปรแกรม vb 2008 ในการใช้ method ใน vb กันเลย ตัวอย่าง visual basicRead More →

ยังมีชนิดข้อมูลอีกแบบหนึ่งใน visual basic นั้นก็คือชนิดข้อมูลแบบ Dates ซึ่งมันก็เป็นชนิดข้อมูลแบบวันที่นั้นเองซึ่งจะศึกษา ตัวอย่างโค้ด visual basic ต่อไปนี้ซึ่งเป็นการใช้ชนิดข้อมูลแบบ ซึ่งก็ลองทำตามขั้นตอนตอไปนี้เลยครับ 1. สร้าง ?Windows Forms Application ใหม่โดยที่ตั้งชื่อ project ว่า Date DemoRead More →