การใช้คำสั่ง python พื้นฐาน หลังจากที่ติดตั้งตัวรันแล้ว compile python แล้วเราก็มาลองตัว IDE ของ python กันบ้างก่อนที่จะเริ่มเขียนตัวภาษา python กันจริงก็ควรลองหัดใช้ตัว IDE ก่อนและทำความคุ้นเคยกับ python เบื้องต้นเพราะภาษา python เป็นภาษาที่เรียกได้ว่าเป็นแนวที่เป็น script มาก โดยที่จะเริ่มลองใช้ตัว IDE เพื่อเป็นเครื่องคิดเลขและลองใช้งาน string เบื้องต้น ขั้นแรกเลือกเปิดโปรแกรม IDLE(Python GUI) ขึ้นมาRead More →