ภาษาจาวา การใช้ Servlet ในการเรียกใช้ Web Service ผ่านไปหลายวันผมไม่ได้เขียนบทความเลยก็เพราะช่วงนี้ผมงานยุ่งๆๆเลยลืมเขียนบท พอได้เวลาว่างก็เลยมาเขียนต่อ จากครั้งก่อนผมได้เขียนวิธีการสร้าง Web Service ไปแล้วมาถึงคราวนี้ก็เกี่ยวกับการเรียกใช้ Web Service บ้างโดยผมจะใช้ Servlet ของจาวาในการใช้ Web Service ของครั้งก่อน ซึ่งผมก็จะใช้ Netbean 6.9 เหมือนเดิม เพราะผมรู้สึกชอบตรงที่เขียน จาวาก็ได้ php ก็ดี ขั้นแรกก็แน่นอนเปิดโปรแกรม Netbean ขึ้นมา เลือกเป็น Java Web -> Web ApplicationRead More →

หลังจากที่นั่งมั่วกับ java web services มาซักพักก็หัดทำขั้นพื้นฐานในการเริ่มต้น Web Services ในภาษาจาวา หรือที่เรียกว่า JAX-WS โดยไปเจอในเว็บของ netbean ถ้าใครอยากอ่านเวอร์ชันต้นฉบับภาษาอังกฤษก็ไปหาอ่านได้ในเว็บของ netbean ซึ่งผมก็ใช้ netbean version 6.9 และ GlassFish Server ที่ติดมากับ netbean เพื่อยกตัวอย่างในการสร้าง Web Services ขั้นตอนแรกสุดเลยก็ไม่ต้องคิดมากก็ต้องเปิด netbean 6.9 ขึ้นมาเพื่อทำการสร้าง Project ใหม่ โดยให้สร้างเป็น Java Web -> Web ApplicationRead More →

เครื่องมืออีกอันในการพัฒนา Java Application ที่มีคุณภาพก็คือ eclipse ide ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีนักพัฒนามากมายที่ใช้ eclipse ในการพัฒนา java อีกอย่างก็คือมันฟรีนั้นเองซึ่งตัว eclipse สามารถใช้กับเทคโนโลยี java ในระดับสูงได้ โดยพื้นฐานขั้นแรกก็ไป download แล้วแตกไฟล์ก็จะสามารถใช้ได้เลยโดยสามารถโหลดจากเว็บ http://www.eclipse.org/ ?ซึ่งก็เลือกรุ่น java ที่เรากำลังพัฒนาส่วนผมเลือกรุ่น Eclipse IDE for Java DevelopersRead More →

ภาษา java การสร้าง static method ในบ้างครั้งเวลาเราเขียนโปรแกรมในภาษาจาวานั้นจะมีการสร้าง method ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานซับซ้อนของโปรแกรม ซึ่ง method ก็เปรีบยเสมือนฟังก์ชันในภาษาที่ใช่แบบ OOP นั้นเองเช่น function ในภาษา C เป็นต้น รูปแบบในการประกาศ static method จะมีรูปแบบดังนี้ methodHeader = [visibility] [“static”] returnType methodName “(” [parameterList] “)” . การเข้าถึง = “public” | “private” | “protected” . parameterList = parameterDeclaration {“,” parameterList} . parameterDeclaration = type ParameterName . รูปแบบในการคืนค่า = “void” | typeRead More →

ในบทความนี้จะใช้ภาษา java ในการอ่านไฟล์ใน directory ที่เราต้องการว่ามีไฟล์อะไรบ้างโดยการสร้าง File object เพื่อใช้ในการอ่านรายชื่อไฟล์ใน directory ที่เราต้องการออกมาต่อไปเราก็ไปดูตัวอย่างภาษาจาวากันเลยRead More →

ในการสร้าง RMI ในมีขั้นตอนในการเขียนโค้ดและคอมไพล์หลายขั้นตอนมากผมจะเป็นเป็นส่วนๆไว้ละกันซึ่งจะเรียงตามขั้นตอนในการสร้างจากขั้นแรกไปถึงขั้นสุดท้ายโดยขั้นแรกนั้นก็คือการสร้าง interface จาก package rmi ซึ่งสืบทอดมาจาก คลาส Remote ซึ่งเราจะกำหนด method ในการทำ rmi ชื่อว่า getGreeting แล้วต้องมีการป้องกันข้อผิดปลายโดยการใส่ exception ที่ชื่อว่า RemoteException ต่อก็ไปดูตัวอย่างโค้ดภาษา java เลยกันดีครับRead More →

ในบทความนี้ก็เป็นเรื่อง java network programming ที่ต่อจากบทความก่อน ซึ่งเป็น server แบบ Multithread ให้บริการกับเครื่อง Client ได้หลายเครื่องพร้อมกัน ในส่วนของโค้ดฝ่าย client นั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากคล้ายกับ client ที่รันกับ server ที่ไม่ทำงานแบบ Multithread ซึ่งต่อไปก็ไปดู ตัวอย่างภาษาจาวาและผลการลัพธ์กันเลยดีกว่าRead More →

ในบทความที่ผ่านๆมานั้นจะเห็นว่า server จะสามารถรองรับได้แค่เพียง 1 client เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงนั้น server ต้องรองรับการทำงานได้จากหลาย client ดังนั้นจึงต้องมีการทำงานแบบ multitask คือทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมกัน ซึ่งในภาษาจาวานั้นก็มีคลาสหรือ interface ที่เอาไว้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งในตัวอย่างโปรแกรมภาษาจาต่อไปนี้จะใช้การสืบทอดคลาส threadsRead More →

ในภาษาจาวานั้นการทำงานแบบ multi task หรือการทำงานหลายงานพร้อมกันนั้นนอกจากการ extends Threads แล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การ implementing Interface Runnable ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งจะสะดวกตรงที่ว่าเราจะสั่งให้ object ไหนทำงานแบบ multi task ได้ซึ่งรูปแบบการใช้งานนั้นก็ต้องทำการ implement class Runnable และมีการกำหนดค่าให้ object ไหนว่าจะทำงานแบบ multi task บ้างซึ่งต้องกำหนดตอนสร้าง object ตอนเรียกใช้ constructors ซึ่งในภาษาจาวามีรูปแบบดังนี้Read More →

While loop ในภาษาจาวานั้นก็คล้ายกับในภาษาซี while loop นั้นใช้ในการทำซ้ำของโปรแกรมโดยมีการกำหนดเงื่อนไขในการที่จะหยุดทำ ในภาษาจาวานั้นจะมีรูปแบบนั้นนี้ while (expression) { statement(s) }Read More →