สอน Visual C# การใช้ while loop มีเวลาว่างมาเขียนบทความอีกครั้ง ก็เลยตัดสินใจเขียนบทความภาษา C# หลังจากที่ลังเลว่าจะเขียนบทความภาษาอะไรดีจะเป็นของค่าย Java หรือ Microsoft ดี ในบทความนี้จะเป็นลูปพื้นฐานอีกแบบหนึ่งก็คือ while loop โดยโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นจะคล้ายกับโปรแกรมในบทความที่แล้วเพียงเปลี่ยนเป็น while loop ขั้นแรกก็เปิดโปรแกรม visual studio ขึ้นมาสร้าง project ใหม่เป็นแบบ windows form application ชื่อว่า cshape-whileloopRead More →