ในการเรียกใช้งาน method ต่างๆใน network นั้นจะมีการกำหนด method ที่จะให้สามารถใช้ได้หรือเข้าถึงจากเครื่องอื่นที่อยู่ในระยะไกลซึ่งจะเป็นการกระจายส่วนของตัวโปรแกรมซึ่งที่เรียกว่า remote objects หรือ RMI ซึ่งจะทำให้ในการพัฒนา network programming ได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังข้าม platform อีกด้วยซึ่ง RMI จะทำงานผ่าน streams และ sockets ซึ่งใน java network programming นี้จะมีตัวจัดการ RMI ให้อยู่ในตัวหลักของภาษาจาวา อยู่แล้ว ซึ่งในการสร้าง RMI นั้นมีอยู่ 5 ขั้นตอนRead More →