ในบ้างครั้งเราต้องการทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมอะไรก็ตามที่อาศัยการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาแบบ GUI เราก็จะสร้าง application แบบ console ขึ้นมาใช้งานนั้นเอง โดยใน visual c# มีขั้นตอนการสร้าง application แบบ console ดังนี้ โดยสร้าง project ที่เป็นภาษา C# ใหม่ จากนั้นเลือกแบบ Console Application จากนั้นตั้งชื่อว่า ConsoleAppRead More →

ในการใช้ MessageBox นั้นเพื่อแสดงข้อความแจ้งไปยังผู้ใช้โปรแกรมซึ่งในภาษา C# นั้นก็มีการใช้ MessageBox เพื่อแสดงมีรายละเอียดดังนี้ MessageBox.Show(ข้อความที่จะแสดงในกล่องข้อความ, ข้อความในแถบบอกกล่องข้อความ, รูปแบบปุ่ม, iconที่จะแสดง, ปุ่ม default); รายละเอียดของรูปแบบปุ่มในภาษา C# มีดังนี้Read More →

ในบ้างครั้งที่เราเขียนโปรแกรมใน visual studio นั้นนอกจากจะกำหนดสีของพื้นหลังของโปรแกรมผ่าน หน้าต่าง Property แล้วนั้นเรายังสามารถกำหนดสีพื้นหลังผ่าน event หรือ การเขียนโค้ดได้อีกด้วยซึ่ง ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างในภาษา ซีชาร์ป ในการเปลี่ยนสีพื้นหลังของ window form โปรแกรมตัวอย่าง ภาษา C#Read More →

ในภาษาซีเวลาแสดงผลหรือรับข้อมูลส่วนใหญ่เราะจะใช้ %d เพื่อรับหรือแสดงตัวเลข หรืออาจเป็น %s เพื่อรับเป็นข้อความ แต่ในภาษาซีนั้นจะมีความสามารถอีกอย่างในการใช้รูปแบบข้อมูลคือ %[] โดยที่ภายใน [] นั้นจะเป็นรูปแบบที่เราต้องการเช่น %[aeiou] นั้นคือจะรับหรือแสดงเฉพาะตัวอักษร aeiou เท่านั้น หรือจะมีอีกอย่างคือเครื่องหมาย ^ เช่น %[^\n] คือรับหมดทุกอย่างจะไม่เอาเฉพาะขึ้นบรรทัดใหม่เท่านั้น นั้นก็คือเครื่องหมาย ^ นั้นจะหมายถึงไม่เอาตัวอักษรอะไรนั้นเอง ตัวอย่างในภาษาซี [sourcecode language=”c”] #include int main() { char str[20]={‘\0’}; printf(“Enter string:”); scanf(“%[aeiou]”,str); fflush(stdin); printf(“%s\n”,str); printf(“Enter string:”); scanf(“%[^\n]”,str); printf(“%s\n”,str); return 0; } [/sourcecode] จากผลโปรแกรมภาษาซีการรันจะเห็นว่าในอันแรกจะรับเพียง aeiou เท่านั้นส่วนอันสองจะรับหมดยกเว้นขึ้นบรรทัดใหม่ sourcodeRead More →

พวกเราไม่สามารถสัญญาอนาคตการงานของคุณได้ถ้าคุณเรียนรู้ภาษา Java , แต่มันทำให้การสร้างโปรแกรมของคุณดีขึ้นและมีความต้องการน้อยเหมือนภาษาอื่น พวกเราเชื่อว่า Java Technology จะช่วยคุณในสิ่งต่อไปนี้Read More →

หลังจากที่เราหา complier หรือ? IDE มาลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครยังไม่ลงก็ดูในบทความ IDE สำหรับพัฒนาภาษาซี ได้ในเว็บนี้นะครับRead More →

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา C โดยทั่วไป แล้วการพัฒนาโปรแกรมภาษา C นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ 2 ส่วนด้วยกัน คือ เครื่องมือในการ แก้ไขซอร์สโค้ด และคอมไพเลอร์ในการคอมไพล์ซอร์สโค้ดออกมาเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปรันได้ จริง อย่างไรก็ตามมีเครื่องหมายหลายตัวที่ได้รวบรวมเครื่องมือทั้งสองเอาไว้ และเราจะเรียกเครื่องมือ แบบรวมนี้ว่า IDE (Integrated Development Environments) ซึ่งจะเป็นตัวสร้างสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในการใช้ IDE ที่แนะนำคือ C-FreeRead More →