ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.3 ในเวอร์ชั่นนี้มีการ เพิ่มข้อมูลกราฟของ Sector หุ้นแต่ละ Sector  โดยมีการปรับหน้าตาในส่วนของ เมนู Sector จากเดิมจะแสดงแค่ list รายการ sector เท่านั้น จะปรับเปลี่ยนให้สามารถเลือกได้ว่าจะดู  ข้อมูลหุ้นที่อยู่ใน Sector หรือ ดูกราฟราคา Sector หากต้องการดูหุ้นใน Sector ก็สามารถกดปุ่ม Stock แต่หากต้องการดูกราฟ sector สามารถกดปุ่ม Price ได้เลยRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.1

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.1 ใน เวอร์ชั่น 2.1 มีการปรับปรุง Dialog รอระหว่างโหลดข้อมูลให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น และได้ทำการเพิ่มดัชนีหุ้น หรือ index หุ้น ใหม่เพิ่มเข้ามาจากเดิมที่จะมีแต่ SET HD ตอนนี้เพิ่ม SET 50 กับ SET 100 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลหุ้นที่ถูกจัดในดัชนี SET 50 และ SET 100 ได้ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง application บางจุดเพื่อลดปัญหา application error เวลาใช้งานอีกด้วยRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.9.5

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.9.5 ใน version 1.9.5 มีการเพิ่มการค้นหาหุ้นจากค่า ROE ซึ่งค่า ROE (Return On Equity)  หรือ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คือ กำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับสินทรัพย์รวมลบด้วยหนี้สินรวม เราใช้ ROE ในการวัดความสามารถของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.5

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.5 ในเวอร์ชั่นนี้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติม feature ใหม่เข้าไปเล็กน้อก ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน UI ให้สวยงามขึ้น สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน version นี้คือ เพิ่ม filter ค้นหาหุ้นจากค่า P/B แก้ไข UI ปรับปรุงให้สวยงามมากขึ้น   ผลการค้นหาหุ้นตามค่า P/B   ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicodingRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0 ใน version 1.8 จะมีการเพิ่มเมนูใหม่เข้ามาคือการแสดง เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) เรียงตามวัน ซึ่งจะแสดง ชื่อย่อหลักทรัพย์และวันทีเรียงลงมา เปิดกดเปิดดูจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการซื้อขาย เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ของหุ้นตัวนั้นRead More →

android หาหุ้น

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.7.0 ใน version นี้มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียด ข้อมูลหุ้นโดยจะมีการแสดงข้อมูลด้านราคาหุ้น โดยใช้ราคาปิด ณ สิ้นวัน เท่าที่ app นี้จะมีข้อมูลอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น ข้อมูลราคา ต่ำสุด , เฉลี่ย, ต่ำสุด ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 1 ปีย้อนหลัง 45 วันย้อนหลัง 5 วันย้อนหลังRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.6 version 1.6 เพิ่มเมนูใหม่ แสดงข้อมูลหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET HD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูหุ้นที่อยู่ใน ดัชนี SET HD ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดอันดับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลให้ผลตอบแทนที่ดีRead More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.5 version 1.5.5 จะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าจัดอันดับเมื่อเปิดดูรายละเอียดหุ้น จะเป็นหน้ารายละเอียดหุ้นแบบใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ใน version 1.5.0Read More →

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.5.0 version 1.5.0 จะมีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่มีข้อมูลล่าสุด โดย ท่านสามารถเข้าใช้งาน feature นี้ได้จาก tab ข้อมูลย้อนหลัง จากนั้นกดที่ปุ่ม History Price จากนั้นจะแสดงกราฟราคาย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่ application นี้มีข้อมูล โดยจะเป็นราคาปิด ณ สิ้นวันRead More →