หัดเขียน Python การใช้งาน Lambda และ Filter

หัดเขียน Python การใช้งาน Lambda และ Filter ในภาษา python นั้นต้องบอกว่ามี function build in ที่ทำให้สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการพัฒนา function เล็กๆน้อยไปเยอะพอสมควรซึ่ง วันนี้จะเสนอลูกเล่น 2 อย่างคือ Lambda และ Filter เริ่มต้นด้วย lambda ใน python การใช้ lambda เพื่อทำการสร้างฟังก์ชั่น anonymous ทำให้เราสามารถสร้างฟังก์ชั่นง่ายๆเก็บในตัวแปรได้เลย ไม่จำเป็นต้องนั่ง def function ขึ้นมา แต่ก็ต้องระวังเรื่องความสับสนของโค้ดที่เขียนด้วยนะครับ เอาเป็นว่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า โดยมีโค้ดดังนี้Read More →

python

หัดเขียน Python การใช้เขียน Function การนิยามฟังก์ชั่นมีในทุกภาษา ซึ่งใน python จะแตกต่างจากภาษาส่วนใหญ่คือ function ของ python จะไม่จำต้องกำหนด return type จากฟังก์ชั่น และกำหนด type ของ parameter ที่ส่งมายัง function อีกด้วย และ เอกลักษณ์หลักคือไม่มี {} ใช้ block tab เหมือนเดิมครับในการเริ่ม function และจบ function ที่นี้เรามาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยดีกว่า def say_hello(): print(‘Hello World’) #end of function say_hello() say_hello() ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากโค้ดสังเกตว่าการนิยามฟังก์ชั่นใน python นั้นจะต้องใช้คำว่า def จากนั้นจะเป็นชื่อ function แล้วตามด้วย () การรับ param ซึ่งใน function say_hello ที่เขียนขึ้นนี้ไม่มีการรับ param ใดๆ จากนั้นก็จะจบบรรทัดด้วย : บรรทัดต่อไปก็ tab เป็นการเริ่มต้นโค้ดการทำงานของ function ซึ่งจะทำการ print ข้อความออกทางหน้าจอ จากนั้นก็ขึ้นบบรทัดใหม่ถ้าไม่มีการขึ้น block ใหม่ก็ถือว่าเป็นการจบ function จากนั้นลองเรียกใช้ function say_hello 2 ครั้งก็เลยทำให้เกิดการแสดงข้อความ Hello World 2 ครั้งตามภาพ ตัวอย่างต่อมาจะเป็น function ที่มีการรับ parameter เข้ามายังฟังก์ชั่น def print_max(a, b): if a > b: print(a, ‘ is maximum’) elif a == b: print(a, ‘ is equalRead More →

python

หัดเขียน Python การอ้าง index และการ slice ใน element ในการอ้าง index หรือ element ในภาษา python นั้นมีความผิดแตกต่างกับภาษาอื่นมากพอสมควร ใน python ไม่ว่าจะเป็น array , list, tuple ชนิดข้อมูลที่เป็นชุดเรียกต่อกันจะใช้การอ้างอิง index และการตัด Slicing แบบเดียวกันคือใช้ การอ้างอิงใน [] นั้นเองเรามาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยดีกว่า phonelist = [‘iphonex’, ‘galaxy’, ‘vivo’, ‘nexus’] name = ‘thaicoding’ #Indexing or ‘Subscription’ operation # print(‘Item 0 is’, phonelist[0]) print(‘Item 1 is’, phonelist[1]) print(‘Item 3 is’, phonelist[3]) print(‘Item -1 is’, phonelist[-1]) print(‘Item -2 is’, phonelist[-2]) print(‘Character 0 is ‘, name[0]) print(‘Character -10 is ‘, name[-10]) ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากผลลัพธ์จะเห็นว่าการอ้างอิง index นั้นจะเริ่มจาก 0 เหมือนกับภาษาใน C Family ซึ่งค่าที่ได้ก็เป็นไปตามชนิดข้อมูลของตัวแปรนั้น อย่างตัวแปร phonelist จะเก็บข้อความหลายๆอันจึง return ค่าออกมาเป็นข้อความตาม index เลย ส่วนตัวแปร name นั้นจะเก็บเป็นข้อความอยู่แล้ว เหมือนอ้างอิง index ที่ 0 จึง return ค่าตัวอักษร t ออกมา แต่ใน python นั้นจะมีการอ้างอิงRead More →

หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While

หัดเขียน PYTHON การใช้ Loop While loop while เป็นการทำงานแบบทำซ้ำเกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมต้องมี แต่ใน python นั้นยังคงเป็น style แบบ block เหมือนเดิม แต่ที่แปลกและเข้าท่าดีคือการที่ while loop สามารถมี else ได้เอาไว้ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการเข้าลูป เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีเลยละ ที่นี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งาน while loop ในภาษา python กัน   number = 88 running = True while running: guess = int(input(‘Enter an integer: ‘)) if guess == number: print(‘Congratulations, you guessed correct.’) running = False elif guess > number: print(‘No, it is a little higher than that.’) else: print(‘No, it is a little lower than that.’) else: print(‘Correct Answer is ‘, number) print(‘Loop Done’)   ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากโค้ดจะเป็นการรับค่าตัวเลขจากหน้าจอให้เราท้ายตัวเลขไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถูกต้องสังเกตเงื่อนไขในการวนลูป คือ running = True ซึ่งจะเป็น True ไปตลอดจนกว่าเราจะทายตัวเลขถูก นั้นคือค่า 88 เมื่อเสร็จแล้วก็จะเข้าไปทำใน else ด้วย แต่ถ้าลองเปลี่ยนค่า running = False จะเห็นว่าโปรแกรมจะไม่เข้าไปทำในลูป จะเข้าไปทำในRead More →

หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else

หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else ในภาษา python จะแตกต่างภาษาอื่นในตระกูล c โดยการใช้ if else นั้นจะอยู่ในลักษณะ block หรือจัดรูปย่อหน้า อีกทั้งการใช้ else if ยังใช้ elif แทนอีกด้วย ซึ่งการใช้ if else นั้นสิ่งที่ต้องระวังคือการจัด block และย่อหน้านั้นเอง เอาละมาดูตัวอย่างการใช้ if else กันเลยดีกว่า [sourcecode language=”python”] score = input(“Enter Score:”) score = int(score) if score < 50: print("You not pass") elif score >= 50 and score < 60: print("You grade D:") elif score >= 60 and score < 70: print("You grade C:") elif score >= 70 and score < 80: print("You grade B:") elif score > 80: print(“You grade A:”) [/sourcecode] ผลลัพธ์การรันโค้ด จากโค้ดจะมีการรับค่าจากหน้าจอ แล้วทำการแปลงค่าที่รับค่าเข้ามาเป็น int จากนั้นก็เข้าเงื่อนไข if elif โดยใน python 3 นั้นจะใช้คำสั่ง input() แทนคำสั่ง raw_input() และในภาษา python จะใช้Read More →

หัดเขียน Python การวนลูป For

หัดเขียน Python การวนลูป For ภาษา python นั้นเป็นภาษาในตระกูล C แต่การใช้ for loop แตกต่างกับภาษาอื่นที่อยู่ในตระกูล C เหมือนกัน ตัวอย่าง for loop ทั่วไปก็อยู่ในรูปแบบ for(int i = 0; i < n; i++){}Read More →

PYTHON การใช้ PANDAS โหลดข้อมูลจากไฟล์ CSV

Python การใช้ pandas โหลดข้อมูลจากไฟล์ CSV python ขึ้นชื่อว่าเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี ซึ่งผมก็คิดว่ามันคงจะจริง โดยผมลองใช้ library  มีอยู่แล้วมาลองโหลดข้อมูลจาก CSV แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลเรียกว่าทำได้ง่ายมากเลยไม่ซับซ้อนอะไรมากมาย แต่ขั้นแรกก่อนจะเริ่มทำการโหลดไฟล์ csv ไปวิเคราะห์ข้อมูลนั้นก็ต้องทำการติดตั้ง library ก่อนนั้นคือเจ้า Pandas กับ Numpy โดย Pandas จะเป็นตัวโหลดข้อมูลและเซฟข้อมูลลงไฟล์ โดยข้อมูลที่มันโหลดมาจะกลายเป็น Data Frame หรือกรอบข้อมูลประมาณข้อมูลที่เรียงกันเป็นตารางที่มีได้หลายมิตินั้นเอง ส่วนเจ้า Numpy นั้นจะเป็น Library ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยผมใช้ OS Windows เลยทำลง package รวมที่ชื่อว่า Anaconda ซึ่งจะมี ide มาให้พร้อมเลยชื่อว่า spyder เอาละที่นี้มาถึงไฟล์ csv ที่จะโหลดข้อมูลกันบ้าง ผมได้เอาไฟล์ csv ราคาหุ้นจาก website siamchart โดยมีหน้าตาข้อมูลในไฟล์ดังรูปด้านล่างครับRead More →

การใช้ PYTHON เชื่อมต่อ MYSQL เบื้องต้น

การใช้ Python เชื่อมต่อ MySql เบื้องต้น ช่วงนี้ผมลองกลับมาหัด Python อีกครั้งพบว่ามันเป็นภาษาที่มีลูกเล่นและ performance ที่ดีเลยที่เดียวอีกอย่างเป็นภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีภาษาหนึ่งก็ว่าได้ ในบทความนี้ผมเลยจะมาบอกขั้นตอนการเชื่อมต่อ mysql ซึ่งเป็น database พื้นฐานที่นักพัฒนา software ส่วนใหญ่รู้จักกันดีนะครับโดยผม จะใช้ sample data ของ mysql ที่มีให้ download กันที่ชื่อว่า sakila โดยท่านสามารถ download กันได้จาก url นี้เลยครับ sakila-db เมื่อ download ข้อมูลตัวอย่างเสร็จแล้วก็ทำการแตกไฟล์ zip จากนั้นเปิด mysql console ขึ้นมาเพื่อ import ข้อมูลเข้าโดยใช้คำสั่ง [source] SOURCE  path ที่เราเก็บไฟล์/sakila-schema.sql; [/source] เพื่อทำการสร้าง table ต่างๆจากนั้นก็ตามด้วย [source] SOURCE  path ที่เราเก็บไฟล์/sakila-data.sql; [/source] เพื่อทำการใส่ข้อมูล เมื่อลองใช้คำสั่ง [source] show tables; [/source] ก็จะได้ดังรูป ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ sakila จากนั้นก็มาต่อกันในส่วน Python โดยในครั้งนี้ผมจะใช้ PyCharm โดยใช้ libary ที่ชื่อว่า PyMySQL ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL เริ่มแรกผมทำการสร้าง project ใหม่ขึ้นมาใน PyCharm จากนั้นทำการเพิ่ม libary PyMySQL โดยไปที่ File -> Setting-> Project -> Intepeter Project ตามภาพเลยครับ จากนั้นคลิก + แล้วค้นหา PyMySQL แล้ว Install Package เมื่อ install เสร็จก็เริ่มในส่วน coding ได้เลยครับ ทำการสร้างไฟล์ python ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า test_connect.pyRead More →

หัดเขียนภาษา Python – การใช้งาน Dictionary

หัดเขียนภาษา Python – การใช้งาน Dictionary ในภาษา Python นั้นก็มี Data Structure แบบ Dictionary ให้ใช้งานอยู่เหมือนกัน ซึ่งเจ้า Dictionary นั้น concept หลักๆของมันก็คือการมี key จับคู่อยู่กับ value นั้นเอง แต่การใช้งานในภาษา Python นั้นผมว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายเหมือนๆกับ list เลยก็ว่าได้ โดยใน Python นั้นด้วยความที่ตัวมันเองเป็นภาษาแนว script การสร้าง List หรือ Dictionary นั้นจึงไม่ต้องมีการ new object อะไรทัง้นั้นมาถึงประกาศแล้วกำหนดค่าใช้งานได้เลยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้งานกันอย่างไร [sourcecode language=”python”] address = {‘MG’ : ‘[email protected]’, ‘MF’ : ‘[email protected]’, ‘MA’:’[email protected]’, ‘MH’:’[email protected]’} print ‘MG address : ‘ , address[‘MG’] print ‘Total contact in address before delete : ‘, len(address) #Delete KEY MA del address[‘MA’] print ‘Total contact in address : ‘, len(address) print ‘Show All contact’ for name, email in address.items(): print ‘Contact {} : email {}’.format(name,email) #add new contact address[‘MY’] = ‘[email protected]’ print ‘\nShow updateRead More →

การใช้คำสั่ง python พื้นฐาน หลังจากที่ติดตั้งตัวรันแล้ว compile python แล้วเราก็มาลองตัว IDE ของ python กันบ้างก่อนที่จะเริ่มเขียนตัวภาษา python กันจริงก็ควรลองหัดใช้ตัว IDE ก่อนและทำความคุ้นเคยกับ python เบื้องต้นเพราะภาษา python เป็นภาษาที่เรียกได้ว่าเป็นแนวที่เป็น script มาก โดยที่จะเริ่มลองใช้ตัว IDE เพื่อเป็นเครื่องคิดเลขและลองใช้งาน string เบื้องต้น ขั้นแรกเลือกเปิดโปรแกรม IDLE(Python GUI) ขึ้นมาRead More →