หัดเขียนภาษา Python – การใช้งาน Dictionary

หัดเขียนภาษา Python – การใช้งาน Dictionary ในภาษา Python นั้นก็มี Data Structure แบบ Dictionary ให้ใช้งานอยู่เหมือนกัน ซึ่งเจ้า Dictionary นั้น concept หลักๆของมันก็คือการมี key จับคู่อยู่กับ value นั้นเอง แต่การใช้งานในภาษา Python นั้นผมว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายเหมือนๆกับ list เลยก็ว่าได้ โดยใน Python นั้นด้วยความที่ตัวมันเองเป็นภาษาแนว script การสร้าง List หรือ Dictionary นั้นจึงไม่ต้องมีการ new object อะไรทัง้นั้นมาถึงประกาศแล้วกำหนดค่าใช้งานได้เลยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้งานกันอย่างไร [sourcecode language=”python”] address = {‘MG’ : ‘[email protected]’, ‘MF’ : ‘[email protected]’, ‘MA’:’[email protected]’, ‘MH’:’[email protected]’} print ‘MG address : ‘ , address[‘MG’] print ‘Total contact in address before delete : ‘, len(address) #Delete KEY MA del address[‘MA’] print ‘Total contact in address : ‘, len(address) print ‘Show All contact’ for name, email in address.items(): print ‘Contact {} : email {}’.format(name,email) #add new contact address[‘MY’] = ‘[email protected]’ print ‘\nShow updateRead More →