เริ่มต้นหัดเขียนภาษา Perl ในการหัดเขียนโปรแกรมทุกภาษาขั้นแรกก็ต้องรู้จักความรู้พื้นฐานของแต่ละภาษา ซึ่งในภาษา perl นั้นจะอยู่ในรูปแบบ script ประมวลผลแบบ interpreter คือทำการแปลภาษาที่ละบรรทัด และในการเขียนโปรแกรมภาษา perl เริ่มแรกก็ต้องรูปจักชนิดตัวแปรและตัวดำเนินการกันก่อน ซึ่งในภาษา perl จะมีตัวแปร 2 ชนิดคือแบบ scalar และ associate แต่ชนิดข้อมูลก็มีคล้ายกับในภาษาอื่น เช่นมีตัวแปรแบบตัวเลข, ข้อความเป็น ส่วนตัวดำเนินการก็จะมีตัวดำเนินการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เหมือนในภาษาอื่น แต่จะมีบ้างอย่างที่ภาษาอื่นไม่มี ซึ่งก็จะได้เห็นตัวอย่างภาษา perl ดังต่อไปนี้Read More →

ขั้นแรกก็ต้องทำการ download package สำหรับทำการ compile และรันภาษา perl ในเครื่องเราก่อนโดยให้ไป download ได้ที่ http://downloads.activestate.com/ActivePerl โดยให้เลือกเวอร์ชันที่เราต้องการและเลือกให้ตรงกับ รุ่นของ cpu และระบบปฏิบัติการของเรา เมื่อเราทำการ download เสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งตามรูปRead More →