ถ้าพูดถึง Javascript ที่เป็น library แล้วคงไม่มีใครไม่รู้จัก JQuery เพราะเป็น Library ที่นิยมมาก JQuery เป็นตัวช่วยในการพัฒนา Website ที่ใช้ javascript เพราะตัว JQuery นั้นจะมีตัวช่วยทั้งในการเลือกและควบคุม element ต่างๆที่เป็น tag html ต่างๆ ทั้งที่เรากำหนดชื่อ หรือ คลาส อย่างง่ายได้รวมไปถึงการใช้งาน ajax และมี UI ต่างๆที่สวยงามให้เรียกใช้ได้มากมาย ส่วนขั้นตอนการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากแค่ไป download file จาก http://jquery.com/ มาแล้วทำการ include หรือเรียกใช้ใน file ที่เราต้องการเท่านั้นเอง ส่วนไฟล์ที่ทำการ download จะมีให้เลือก 2 แบบคือแบบ min จะเป็นไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดให้เราใช้งานและมีขนาดไฟล์ขนาดเล็ก ส่วนที่เป็นชื่อไฟล์ไม่มีคำว่า min จะไม่มีการบีบอัดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำโค้ด JQuery มาพัฒนาต่อให้เป็นแบบฉบับของตัวเองRead More →