ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.5.0 feature ใหม่ใน version 1.5.0 เพิ่มการ filter คัดกรองหุ้นจาก % การจ่ายปันผล เพิ่มการ filter คัดกรองหุ้นจากจำนวนปีการจ่ายปันผล เพิ่มหน้าแสดงข้อมูลหุ้น แก้ไขปัญหาการจำการตั้งค่าภาษา แก้ไขปัญหา application ชอบเด้งออกRead More →

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.4.0

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.4.0 feature ใหม่ใน version 1.4.0 แสดงข้อมูล earning per share (EPS) แสดงข้อมูลจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.. แสดงข้อมูลราคาพาร์ท แสดงข้อมูลประวัติการจ่ายปันผล แก้ไขปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นใน version ก่อนRead More →

หุ้นไทยปันผล

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.3.3 การ update ใน version 1.3.3 มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาการใช้งานในหน้าแรก โดยมีการแสดง tab ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกในการเข้าใช้งานต่างดังต่อไปนี้ ข้อมูลหุ้นตาม Sector หมวดหมู่อตุสาหกรรม การใช้งาน Favorites หุ้น ในส่วนของหุ้นที่ทำการติดตามไว้ การค้นหาหุ้นจากชื่อย่อหลักทรัพย์ การตั้งค่าภาษาในการใช้งานRead More →

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.3.0

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.3.0 ใน version 1.3.0 นี้ได้ทำการเพิ่ม feature ใหม่ คือ Favorites เพื่อทำการบันทึกตัวย่อของหุ้นที่คุณ ต้องการติดตามวันที่ขึ้น XD ทำให้สะดวกต่อการติดตามหุ้นเฉพาะที่ต้องการเลือกดูเท่านั้นRead More →

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล update version 1.2.0 ใน version 1.2.0 นี้มีการเพิ่ม feature ใหม่คือการดูหุ้นตามหมวดหมู่ธุรกิจหรือ sector นั้นเองว่าและ sector มีหุ้นตัวไหนบ้าง เพื่อจะได้ข้อมูลการปันผลของหุ้นตามหมวดหมู่ธุรกิจ   เมนู Sector เพื่อเลือกหมวดหมู่ธุรกิจ หน้าจอแสดงหมวดหมู่ธุรกิจต่าง ๆ หน้าจอแสดงหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่เลือก หน้าจอแสดงหุ้นจากการค้นหาชื่อย่อของหุ้น หน้าจอแสดงข้อมูลการปันผลของหุ้นที่เลือกดู หน้าแรกแสดง list ข้อมูลการปันผลของหุ้นเรียงตามวันที่ขึ้น xd   หน้าตั้งค่าภาษา สามารถเลือกได้ 2 ภาษาครับคือ ไทยกับอังกฤษ ท่านสามารถ update หรือ install ได้ผ่าน link ด้านล่างเลยครับ หรือหากมีข้อแนะนำติชมสามารถติดต่อ comment กันได้ที่ facebook ได้เลยครับRead More →

android app หุ้นไทยปันผล

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล update version 1.1.0 แนะนำ ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล ใน version 1.1.0 มีการแสดงข้อมูลราคาหุ้น ณ วันที่ เพื่อทำการคำนวณ % เงินปันผล ต่อราคาหุ้น ณ ข้อมูล ราคาหุ้นที่มีข้อมูล เพื่อเป็นแสดงค่าอัตราผลต่อแทนจากเงินปันผลต่อราคาหุ้น ณ วันที่ เพื่อเป็น 1 ตัวช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนให้หุ้น นอกจากนี้ยังมีการแก้ปัญหาความผิดพลาดของ app เพื่อลดปัญหาการค้างหรือปิดตัวของ app ให้น้อยลงอีกด้วย สนใจสามารถดาวโหลดและติดตั้งผ่าน Google play ตามลิงค์รูปด้านล่างเลยครับRead More →

android app หุ้นไทยปันผล

แนะนำ Android App: หุ้นไทยปันผล หากกำลังมองหา android app สำหรับข้อมูลการปันผลของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย application ตัวนี้จะแสดงข้อมูลหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย xd เรียงตามวันล่าสุดที่ขึ้นเครื่องหมาย และจะแสดงรายละเอียดของการประกาศจ่ายปันผลในแต่ละครั้ง รวมไปถึงผลรวมของเงินปันผลที่เคยจ่าย จำนวนครั้งที่เคยจ่ายปันผลที่ผ่านมาจากฐานข้อมูลที่ application ตัวนี้เก็บไว้   application แสดงข้อมูลรายละเอียดของการขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดจ่ายปันผลในครั้งนั้น นอกจากนี้และยังสามารถเลือกเปลี่ยนภาษได้ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถค้นหาการประกาศจ่ายปันผลของหุ้นที่ต้องการอยากรู้ข้อมูล ด้วยการค้นหาข้อมูลหุ้นด้วยตัวย่อของหุ้นอีกด้วย สนใจสามารถดาวโหลดและติดตั้งผ่าน Google play ตามลิงค์รูปด้านล่างเลยครับRead More →