หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else

หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else ในภาษา python จะแตกต่างภาษาอื่นในตระกูล c โดยการใช้ if else นั้นจะอยู่ในลักษณะ block หรือจัดรูปย่อหน้า อีกทั้งการใช้ else if ยังใช้ elif แทนอีกด้วย ซึ่งการใช้ if else นั้นสิ่งที่ต้องระวังคือการจัด block และย่อหน้านั้นเอง เอาละมาดูตัวอย่างการใช้ if else กันเลยดีกว่า [sourcecode language=”python”] score = input(“Enter Score:”) score = int(score) if score < 50: print("You not pass") elif score >= 50 and score < 60: print("You grade D:") elif score >= 60 and score < 70: print("You grade C:") elif score >= 70 and score < 80: print("You grade B:") elif score > 80: print(“You grade A:”) [/sourcecode] ผลลัพธ์การรันโค้ด จากโค้ดจะมีการรับค่าจากหน้าจอ แล้วทำการแปลงค่าที่รับค่าเข้ามาเป็น int จากนั้นก็เข้าเงื่อนไข if elif โดยใน python 3 นั้นจะใช้คำสั่ง input() แทนคำสั่ง raw_input() และในภาษา python จะใช้Read More →

PYTHON การใช้ PANDAS โหลดข้อมูลจากไฟล์ CSV

Python การใช้ pandas โหลดข้อมูลจากไฟล์ CSV python ขึ้นชื่อว่าเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี ซึ่งผมก็คิดว่ามันคงจะจริง โดยผมลองใช้ library  มีอยู่แล้วมาลองโหลดข้อมูลจาก CSV แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลเรียกว่าทำได้ง่ายมากเลยไม่ซับซ้อนอะไรมากมาย แต่ขั้นแรกก่อนจะเริ่มทำการโหลดไฟล์ csv ไปวิเคราะห์ข้อมูลนั้นก็ต้องทำการติดตั้ง library ก่อนนั้นคือเจ้า Pandas กับ Numpy โดย Pandas จะเป็นตัวโหลดข้อมูลและเซฟข้อมูลลงไฟล์ โดยข้อมูลที่มันโหลดมาจะกลายเป็น Data Frame หรือกรอบข้อมูลประมาณข้อมูลที่เรียงกันเป็นตารางที่มีได้หลายมิตินั้นเอง ส่วนเจ้า Numpy นั้นจะเป็น Library ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยผมใช้ OS Windows เลยทำลง package รวมที่ชื่อว่า Anaconda ซึ่งจะมี ide มาให้พร้อมเลยชื่อว่า spyder เอาละที่นี้มาถึงไฟล์ csv ที่จะโหลดข้อมูลกันบ้าง ผมได้เอาไฟล์ csv ราคาหุ้นจาก website siamchart โดยมีหน้าตาข้อมูลในไฟล์ดังรูปด้านล่างครับRead More →

การใช้ PYTHON เชื่อมต่อ MYSQL เบื้องต้น

การใช้ Python เชื่อมต่อ MySql เบื้องต้น ช่วงนี้ผมลองกลับมาหัด Python อีกครั้งพบว่ามันเป็นภาษาที่มีลูกเล่นและ performance ที่ดีเลยที่เดียวอีกอย่างเป็นภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีภาษาหนึ่งก็ว่าได้ ในบทความนี้ผมเลยจะมาบอกขั้นตอนการเชื่อมต่อ mysql ซึ่งเป็น database พื้นฐานที่นักพัฒนา software ส่วนใหญ่รู้จักกันดีนะครับโดยผม จะใช้ sample data ของ mysql ที่มีให้ download กันที่ชื่อว่า sakila โดยท่านสามารถ download กันได้จาก url นี้เลยครับ sakila-db เมื่อ download ข้อมูลตัวอย่างเสร็จแล้วก็ทำการแตกไฟล์ zip จากนั้นเปิด mysql console ขึ้นมาเพื่อ import ข้อมูลเข้าโดยใช้คำสั่ง [source] SOURCE  path ที่เราเก็บไฟล์/sakila-schema.sql; [/source] เพื่อทำการสร้าง table ต่างๆจากนั้นก็ตามด้วย [source] SOURCE  path ที่เราเก็บไฟล์/sakila-data.sql; [/source] เพื่อทำการใส่ข้อมูล เมื่อลองใช้คำสั่ง [source] show tables; [/source] ก็จะได้ดังรูป ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ sakila จากนั้นก็มาต่อกันในส่วน Python โดยในครั้งนี้ผมจะใช้ PyCharm โดยใช้ libary ที่ชื่อว่า PyMySQL ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL เริ่มแรกผมทำการสร้าง project ใหม่ขึ้นมาใน PyCharm จากนั้นทำการเพิ่ม libary PyMySQL โดยไปที่ File -> Setting-> Project -> Intepeter Project ตามภาพเลยครับ จากนั้นคลิก + แล้วค้นหา PyMySQL แล้ว Install Package เมื่อ install เสร็จก็เริ่มในส่วน coding ได้เลยครับ ทำการสร้างไฟล์ python ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า test_connect.pyRead More →