หลังจากที่ใช้เวลากับการนั่งมั่วเขียนเกมส์โดยใช้ xna framework ซึ่งเขียนกับ visual c# ผมก็เขียนได้ออกมาเกมส์น่าเกลียดออกมาเกมส์หนึ่งเลยคิดว่าลองเขียนบทความเกี่ยวกับการเขียนเกมส์โดย xna framework โดยเริ่มแรกให้สร้าง project ใหม่โดยเลือกเป็น visual c# แล้วเลือก XNA Game Studio 3.1 โดยขั้นแรกสุดเลือกคือ ติดตั้ง xna framework ซึ่งโหลดได้จาก http://creators.xna.com/en-US/?? หลังจากที่เราเลือก Windows Game(3.1) แล้วก็ตั้งชื่อตามต้องการRead More →