การใช้ Class Enum – เขียนโปรแกรม Java บางครั้งในการเขียนโปรแกรมนั้นเราก็จำเป็นต้องใช้ ชนิดข้อมูลชนิด 1 ที่เรียกว่า Enum เพราะบ้างครั้งเราต้องการเก็บข้อความประโยคต่างๆ แต่เราไม่อยากทำเป็นค่าคงที่ ดังนั้นในภาษาโปรแกรมเกือบส่วนใหญ่จะมี Enum ให้ใช้ซึ่งในวันนี้ผมจะเอาตัวอย่างการใช้ Enum ของจาวามาฝากกันครับ เริิ่มแรกผมก็ทำการสร้าง Project เพื่อทำการรันตัวอย่างนี้ใน eclipse โดยตั้งชื่อ Project ว่า ExEnum ดังรูปRead More →