ANDROID การใช้ ESPRESSO เพื่อ TESTING UI

Android การใช้ Espresso เพื่อ Testing UI Espresso เป็น Testing Framework อีกตัวหนึ่งที่ทางทีมงาน Android ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้เหล่านักพัฒนา จะได้ทดสอบ Application ที่ตัวเองพัฒนาได้ง่ายขึ้น เพราะในการ Test UI การทำงานของ App นั้นแต่ก่อนต้องมานั่งกดตาม step ว่าแต่ละการทำงานของ UI ส่วนต่างๆทำงานถูกต้องหรือไม่ แต่เจ้า Espresso นี้จะเป็น Testing UI ที่ทำให้นักพัฒนาสามารถกำหนด step การกดปุ่ม key ค่าต่างๆแล้วเป็นไปตาม step หรือไม่ ซึ่งทำให้ลดเวลาในการ test ui ไปได้มากเลยทีเดียวRead More →