แนะนำ Angularjs เบื้องต้น Angularjs เป็น Javascript MVC Framework อีกชนิดหนึ่ง โดยหลักๆแล้วเป็น Framework เหมาะสำหรับ SPAs (Single Page Applications) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจาก Google นั้นเอง โดยเจ้า Angularjs นี้จะถูกพัฒนาจาก วิศวกรของ Google เอง และค่อย support ตอบปัญหาที่เหล่า Developer ที่นำไปใช้งานและเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยนั้นเอง ข้อดี ของ Angularjs นั้นจะทำให้การทำงาน front end ของ web application นั้นพัฒนาง่ายขึ้นเพราะด้วย MVC หรือ MVVM ทำให้เราแยกส่วนในการพัฒนาได้ง่าย อีกทั้งเจ้า Angularjs นี้ยังเป็น MVC แบบ model orientation ซึ่งเมื่อข้อมูลใน model มีการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ข้อมูลในส่วนของ View เปลี่ยนแปลงไปด้วยทำให้ง่ายลดขั้นตอนในการพัฒนา และอีกอย่างที่ทำให้หลายคนคุ้นเคยก็คือ template ในส่วน View นั้นจะใช้รูปแบบ {{}} ซึ่ง template engine หลายๆตัวก็ใช้รูปแบบนี้นั้นเอง เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเริ่มใช้งานเจ้า Angularjs ยังไงขั้นแรกให้ทำการ Download Library ตัวนี้จะ website angularjs กันก่อน เมื่อโหลดเสร็จจะได้ไฟล์ javascript ซึ่งจะคล้ายๆกับ jquery นั้นเอง เมื่อได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เอาไฟล์ไปไว้ในที่ตัวต้องการ ส่วนของผมจะเก็บใน folder js จากนั้นผมทำการสร้างไฟล์ ang01.html แล้วทำการเขียนโค้ดเริ่มต้นนั้นนี้ [sourcecode language=”html”] Thaicoding – Angular [/sourcecode] สังเกตว่าตรง tag html จะมี attibute ng-app อยู่ ซึ่งจะเป็นการบอก Angularjs ว่า tagRead More →