การเขียน Script ASP.Net แบบ Inline Code จากบทความก่อนเขียนถึงเรื่อง การเขียนแบบ Code Behind แล้วมาคราวนี้ก็เป็นการเขียน asp.net อีกแบบนั้นก็คือการแบบ Inline Code ซึ่งการเขียนแบบนี้ก็จะเหมือนกับการเขียน script เว็บในภาษาอื่น การเขียนแบบนี้จะเขียนบนไฟล์ .aspx เลยไม่มีการแยกไฟล์ .vb หรือ .cs การเขียนแบบนี้ก็เปิด tag และปิด tag โดยใช้ <% %> นั้นที่นี้เราก็มาดูว่าการเขียนแบบ Inline code มีการกำหนดค่าที่ต่างกันอย่างไรจึงจะเป็นการเขียนแบบ Inline Code ขั้นแรกเราก็เปิด Project ที่เราสร้างขึ้นไว้ในครั้งที่แล้ว จากนั้นทำการสร้างไฟล์ใหม่โดยตั้งชื่อว่า inlinecode.aspx ที่สำคัญคือให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Place code in separate file ออก ถ้าไม่เอาเครื่องหมายถูกออกจะเป็นการเขียนโค้ดแบบ Code Behind แทนRead More →

การเขียน Script ASP.Net แบบ Code-Behind ในการเขียน asp.net นั้นเราแบบรูปแบบการเขียนได้ 2 แบบคือ Inline-Code กับ Code-Behind ซึ่งในตอนนี้จะสอนเขียน แบบ Code-Behind ส่วนอีกแบบจะไว้ในบทความหน้า Code-Behind นั้นจะเขียนชุดคำสั่งไว้ในไฟล์ .vb หรือ .cs แล้วแต่ภาษาที่เราเขียนส่วนการแสดงผลจะอาศัยไฟล์ .aspx นั้นก็หมายความว่าเวลาคุณเขียนแบบ Code-Behind จะมีสองไฟล์คือไฟล์ .vb หรือ .cs และไฟล์ .aspx ที่ดีเรามาดูกันว่าการเขียนแบบ Code-Behind เขียนกันแบบไหน ขั้นแรกเราต้องทำการ Virtual Directory โดยให้ไปที่ Start – > Control Pannel ->Administrative Tools -> Internet Information จากนั้นคลิกขวาที่ Default Web Site แล้วเลือก new -> Virtual DirectoryRead More →