การเขียน Script ASP.Net แบบ Inline Code จากบทความก่อนเขียนถึงเรื่อง การเขียนแบบ Code Behind แล้วมาคราวนี้ก็เป็นการเขียน asp.net อีกแบบนั้นก็คือการแบบ Inline Code ซึ่งการเขียนแบบนี้ก็จะเหมือนกับการเขียน script เว็บในภาษาอื่น การเขียนแบบนี้จะเขียนบนไฟล์ .aspx เลยไม่มีการแยกไฟล์ .vb หรือ .cs การเขียนแบบนี้ก็เปิด tag และปิด tag โดยใช้ <% %> นั้นที่นี้เราก็มาดูว่าการเขียนแบบ Inline code มีการกำหนดค่าที่ต่างกันอย่างไรจึงจะเป็นการเขียนแบบ Inline Code ขั้นแรกเราก็เปิด Project ที่เราสร้างขึ้นไว้ในครั้งที่แล้ว จากนั้นทำการสร้างไฟล์ใหม่โดยตั้งชื่อว่า inlinecode.aspx ที่สำคัญคือให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Place code in separate file ออก ถ้าไม่เอาเครื่องหมายถูกออกจะเป็นการเขียนโค้ดแบบ Code Behind แทนRead More →