คุณสามารถคอมไพล์ซอสโค้ดได้โดยเลือก Build | Build Main Project จากเมนูหลักของตัว netbean ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกทางหน้าต่างผลลัพธ์ซึ่งจะได้ดังรูป หน้าต่างผลลัพธ์ของ Project? HelloWorld ถ้าหากหน้าต่างผลลัพธ์แสดงข้อความว่า BUILD SUCCESSFUL, นั้นก็หมายความว่าคุณได้ทำการคอมไพล์โปรแกรมสำเร็จแล้วRead More →